Energipolitisk åbningsdebat 2020 på Christiansborg d. 7. og 8. oktober, har i år indlæg fra Lars Nørgård Holmegaard, direktør Lemvig Vand & Klimatorium . Indlægget “Klimatorium, vidensformidler og produktudvikler” under punktet Klimaresultater og energiledelse, er i lige linje med en bindende klimalov.

For at Danmark kan nå 70% reduktion af drivhusgasseudledning inden 2030, er vi nødt til at tænke på tværs af sektorer samt sikre at vi har befolkningens opbakning når nye energitiltag søsættes. Derfor må alle gå sammen i dialog om løsninger.

“2020-kodeordene er “grøn” og “sammen”. 2020-udfordringen i årets Energipolitiske åbningsdebat er at gøre rigtig brug af de seneste 20 års energipolitiske erfaringer til at finde de næste 10 års energi- og klimaløsninger. De skal matche en grøn og bæredygtig energirevolution – og indfri de ambitiøse målsætninger om 70% drivhusgasudledning og sikre fortsatte danske førerpositioner på energi- og klimaområdet.”, Dansk Fjernvarme.

 

Se hele programmet for begge dage:

Program Energipolitisk Åbningsdebat 2020

da_DK