Svaret er JA – i alt fald i Klimatoriums tilfælde. For det første produceres brochurer og kataloger, så man som bruger kan vælge enten papirudgaven eller den elektroniske udgave.

Og så produceres printudgaverne successivt – små oplag og aldrig mere end der reelt er brug for. Og vigtigst af alt benyttes lokale virksomheder – kort transportafstand – og med klare mål for, at driften bliver så tæt på en cirkulær produktion som muligt.

Klimatoriums grafikere er fra Harboøre – firmaet Complot Medie – trykkeriet er Strandbygaard og papiret er fra Skjern Papirfabrik – to sidstnævnte begge fra Skjern.

”Der er et stigende marked og efterspørgsel efter klimavenlige tryksager”. Sagt af Claus Scotwin fra Strandbygaard Grafisk. Firmaet arbejder ud fra EU’s miljøledelsesordning, og det betyder, at man løbende arbejder på at reducere de direkte miljøpåvirkninger i form af energi- og ressourceforbrug, affaldsproduktion samt emissioner – som er klimagasser, luftforurening og spildevand.

Papiret til Klimatoriums brochurer og kataloger er 100% fraskær fra den øvrige produktion hos Skjern Papirfabrik. Fabrikken er Danmarks eneste papirproducent, og den karakteriseres som en af verdens mest bæredygtige papirfabrikker.

da_DK