Avanceret teknologi oppe over skyerne og præcise radarreflektorer på jorden er en ny løsning på klimaproblemer. Projektet er udviklet af landinspektørvirksomheden Geopartner Inspections og smedevirksomheden Kynde &Toft – og bistået undervejs af Danmarks Internationale klimacenter, Klimatorium. Et gennembrud for projektet er nu en realitet. De første kunder er i hus, flere står på spring. Seks nye arbejdspladser er allerede skabt, og flere er på vej.

Sammen kan satellitter og reflektorer meget præcist måle forskydninger og sætninger i jorden. Det sparer blandt andet vandforsyninger og borgere for millioner af kroner gennem langsigtede og bæredygtige løsninger til håndtering af højvande, stormfloder, oversvømmelser og rørledninger.

De første reflektorer er allerede stillet op adskillige steder i Danmark. Så forskellige steder som Lille Torup, Sjællandsodde, Stenlille, Hvornum og på en offshore vindmølle.

Gennembruddet kommer gennem længere tids tæt samarbejde mellem skibs- og metalvirksomheden Kynde & Toft i Thyborøn og landinspektørfirmaet Geopartner Inspections. Med praktisk erfaring og teknisk kundskab har de udviklet reflektorer og computerprogrammer, der samler og bearbejder oplysninger.

Reflektorerne og deres fundament produceres af Kynde & Toft. Virksomheden, der har lang erfaring i metalproduktion, har lagt store ressourcer i research, tests og produktudvikling, og er sammen med Geopartner Inspections i gang med at udvikle flere reflektormodeller.

– Vi har for egen regning og risiko lagt mange penge og arbejde i udviklingen af reflektorer. Det er en spændende teknisk udfordring, vi kan løse. Reflektorer kan bidrage til holdbare klimaløsninger i fremtiden, siger Niels Olav Vinther Jensen, ejer og daglig leder af Kynde & Toft.

Der kommer stadig flere kunder til. Geopartner Inspections, der står for salg, er i gang med at opstille radarreflektorer på flere danske havne. Og der kommer løbende henvendelser fra udlandet.

I alt er skabt seks private arbejdspladser og yderligere minimum to i 2021, oplyser Geopartner.

Kunder høster gevinster – og nye perspektiver

Første kunde – og testpartner – var vandforsyningsvirksomheden Lemvig Vand, der har brug for præcise oplysninger om sine mange rør i kommunen. Med præcisionsdata kan Lemvig Vand udbedre skader eller lægge nye rør præcist der, hvor jord sætter eller forskyder sig. Der, hvor behovet er størst. Det sparer millioner af kroner.

Egentligt var det lidt af et tilfælde, at Lemvig Vand kom i gang med reflektorer og satellitopmålinger. Behovet for præcise målinger har været der længe. Lemvig Vand konstruerede den første reflektor og stillede den op i Lemvig. Forsyningsselskabet tog derefter kontakt med Geopartner Inspections og Kynde & Toft for at udvikle konstruktionen, hvilket førte til produktion af de første reflektorer, som er sat op på steder, hvor der erfaringsmæssig er problemer med sætninger.

Under arbejdet er de involverede parter blevet stadig bedre til at måle og forfine analyser og resultater, og det står klart efter et par års arbejde, at målinger med satellitter og reflektorer kan bruges til meget andet end spildevandsrør.

– De mange data, vi kan indsamle, kan bruges som væsentligt input i en række forskellige sammenhænge. Vi kan blandt andet vise, hvor der i fremtiden bliver behov for ekstra kystsikring, overvågning af teknisk infrastruktur som broer, veje og jernbaner. Data kan desuden anvendes i mange andre situationer, hvor forandringer i terræn og landskab spiller ind, siger Søren Holst, adm. dir. Geopartner Inspections.

Der er endnu videre perspektiver. Projektpartnerne har sammen indledt udvikling af dynamiske klimatilpasningsmodeller, der indarbejder havvandsniveauet, grundvandsniveauet, landsænkning og vindforhold. For Lemvig Vands vedkommende fører det blandt andet til nye typer rør.

Samarbejde på tværs

Arbejdet med og forskningen i satellitter og reflektorer har ført til samarbejder på tværs af sektorer og faggrupper. Mellem offentlige institutioner og private virksomheder og på tværs af landegrænser.

– Den vigtigste lærdom af arbejdet med satellitter og reflektorer er fremkommet via mange og nye måder at arbejde sammen på. Det har vist sig muligt at arbejde konstruktivt sammen om udvikling af helt nye løsninger, siger Lars Holmegaard, direktør for Lemvig Vand og direktør for Danmarks internationale klimacenter, Klimatorium.

– Hvad der begyndte som en lokal problemstilling i Thyborøn blev både regional, national og nu international, hvor der arbejdes sammen på kryds og tværs om holdbare og klimavenlige løsninger. Det er et gennembrud og har potentiale for et eksporteventyr, siger Lars Holmegaard.

 

Projektet: Satellitter og reflektorer sparer penge

Avanceret højteknologi oppe over skyerne løser lavpraktiske problemer nede i jorden for Lemvig Vand. Satellitter og reflektorer sparer forsyning og borgere for millioner af kroner gennem langsigtede og bæredygtige løsninger til håndtering af højvande, stormfloder, oversvømmelser og rørledninger.

Klimatorium i Lemvig er sammen med private samarbejdspartnere i gang med at udvikle ny teknologi og nye produkter. Et eksempel er radarreflektorer, der gør det muligt at udlede værdifulde informationer fra billeder optaget fra satellitter. Informationerne kan anvendes til at sikre, at underjordisk infrastruktur som rør til vandforsyning, spildevand og kloaker fungerer optimalt.

Præcision

Der er tale om meget høj præcision. Radarreflektorernes placering og vinkler er nøje afstemt, så de kan ”ses” af satellitterne. Information herfra gør det muligt at måle højdeforskelle på helt ned til én (1) millimeter ved hjælp af radarreflektorerne på jorden.

Det er afgørende, når Lemvig Vand holder øje med sit netværk af rør og ledninger i Lemvig Kommune. Især i Thyborøn, hvor dele af undergrunden sætter sig med over én centimeter om året. Uens sætninger kan i løbet af få år føre til stort pres på rørledninger, som til sidst bryder sammen eller ophører med at fungere efter hensigten.

Lemvig Vand og Klimatorium arbejder sammen med Lemvig Kommune, Kynde & Toft, Kystdirektoratet, Geopartner, DTU Space og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering om at anvende satellitdata fra EU’s jordobservationsprogram Copernicus til kortlægning af jordoverfladens bevægelser.

Data indsamles kontinuerligt fra satellitterne, og de mange data gør det muligt løbende at opdatere beregninger af bevægelser på jorden. Kystnære sætninger kombineret med stigende vandstand kan give klimaudfordringer med blandt andet store oversvømmelser.

Information fra satellitter om jordbevægelser er vigtige, fordi de kan bruges til at lave fremskrivninger og scenarier for oversvømmelser og deres udbredelse.

 

Yderligere oplysninger

Kontaktdata:

Niels Olav Vinther Jensen, ejer og daglig leder af Kynde & Toftblank

Telefon: 40192134

 

 

 

Søren Holst, CEO, Geopartner Inspectionsblank

Telefon: 23215793

 

 

 

Lars Holmegaard, direktør, Klimatoriumblank

Telefon: 40483008

 

da_DK