Et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter, en indsnævring af Thyborøn Kanal, for at sikre den vestlige del af Limfjorden mod oversvømmelser rykker tættere på.

Ingeniørfirmaet Rambøll har vundet udbuddet om at designe en løsning i næste fase af projektet, der ventes at koste 700 millioner kroner. Oversvømmelser i hele den vestlige del af Limfjorden har gennem tiden ført til tab af store værdier i form af ramte kystbyer, ødelagte marker og oversvømmede sommerhusområder, hvor beboere har måtte evakueres. I stedet for mange lokale klimaløsninger arbejdes der på én markant og fælles klimasikring ved Limfjordens åbning mod vest ved Thyborøn Kanal.

– Vi glæder os over, at den store fælles klimaløsning for hele den vestlige del af Limfjorden nu går ind i næste vigtige fase. Jeg er sikker på, at det er deblank helt rigtige kompetencer og dygtige eksperter, der har vundet opgaven med at løse denne samfundsmæssige vigtige opgave, siger Erik Flyvholm, borgmester i Lemvig Kommune.

Syv kommuner og vandforsyninger langs den vestlige del af Limfjorden står bag projektet, der er en del af det EU-støttede klimatilpasningsprojekt ’Coast to Coast Climate Challenge’. Lemvig Kommune har projektledelsen.

Rambøll skal udarbejde idéoplæg, dispositionsforslag, skitseprojekt og finansieringsmodeller, der skal skabe et optimalt og effektivt værn mod stormflod i hele den vestlige del af Limfjorden. Rambøll udfører opgaven i samarbejde med SLA og konsulent Rasmus Johnsen. Projektet forventes at koste i størrelsesorden af 700 millioner kroner.

Anlægget består af to høfdeudvidelser ved Thyborøn Kanal, der indsnævres. Dermed reduceres indstrømning af vand ved storm fra vest og yder beskyttelse mod stormflod. Der tages hensyn til klimaændringer, besejlingsforhold, miljøforhold og vandgennemstrømning i Limfjorden.

Når opgaven er afsluttet om et års tid, vil partnerskabet bag klimatilpasningsprojektet stå med et solidt grundlag for at arbejde videre med projektets fremtidige realisering og finansiering.

En rapport tilbage fra 2012 og 2019 viser, at der er store samfundsmæssige gevinster ved at lave én fælles klimaløsning.

 

Læs rapporterne her:

Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord, Teknisk resumé, september 2012, Kystdirektoratet:

https://kyst.dk/media/79970/tekniskresum%C3%A9_thyboroenkanalogdenvestligelimfjord.pdf

 

Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord, Ikke-teknisk Resume, november 2019, Coast to Coast Climate Challenge projektet,

Rambøll:

https://www.c2ccc.eu/siteassets/c2ccc/produkter/ikke-teknisk-resume—pixi.pdf

 

For yderligere oplysninger:

Erik Flyvholm, Lemvig Kommune, telefon: 2166 2502

Lis Ravn Sørensen, projektleder, telefon: 9663 1050

da_DK