Chef for kommunikation og turisme, Kristian Hansen, hos Lemvig Kommune får i fremtiden også ansvaret for markedsføring og kommunikation i forbindelse med Danmarks nye internationale klimacenter i Lemvig, Klimatorium.

Klimatorium-bygningen indvies den 20. august 2020 og er et fyrtårn i Water Valley, der viderefører projektet, det EU-støttede, Coast to Coast Climate Challange, som Region Midt leder og Lemvig Kommune og Lemvig Vand & Spildevand blandt andre deltager i.

Fire dage i forbindelse med indvielsen af Klimatorium holdes et stort anlagt klimamøde, der er medfinansieret fra national side. Mødet skal holdes årligt og ambitionerne omkring Klimatorium i form af nye erhvervspartnerskaber, fælles produktion af ny viden og forskning og formidling af klimaløsninger, er tårnhøj.

”Jeg glæder mig utroligt meget til at kaste mig over kommunikation og markedsføringen af Danmarks nye internationale klimacenter, Klimatorium, som en del af Water Valley. Det er helt oplagt at koordinere og tænke indsatsen tæt sammen med de kommunikationsmæssige indsatser vi strategisk har hos Lemvig Kommune og på turisme-området,” siger Kristian Hansen, der lige nu er fuldt optaget af kommunikation i forbindelse med Corona-krisen.

Kristian Hansen vil formelt set fortsætte som kommunikationschef hos Lemvig Kommune, sidde i stabschefgruppen med reference til kommunaldirektøren og have budget og personaleansvar for kommunikationsafdelingens medarbejdere. I arbejdet med Klimatorium vil han referere til direktør Lars Nørgård Holmegaard:

”Klimatorium står klar om få måneder, men allerede nu har Klimatorium aktiviteter der også når ud nationalt og internationalt.  Arbejdsmængden af kommunikationsopgaver er nu så store, at vi har et behov for at have egne ressourcer på området. I Kristian Hansens nuværende stilling som chef for kommunikation og turisme har vi i Klimatorium haft et tæt samarbejde. Vi ved at Kristian kan levere varen og jeg glæder mig til samarbejdet” udtaler direktøren.

Samtidig fortsætter Kristian Hansen også med turisme-arbejdet, hvor han vil være bindeled ind til det nye destination Nordvestkysten. Kommunikationschefen vil på dette område også skulle udvikle videre på kommunens arbejde med optimeret gæsteservice og sidde med i videreudviklingen af det lokale event-samarbejde.

”Hos Lemvig Kommune satser vi benhårdt på klima-løsninger og har et strategisk fokus herpå i den politisk vedtagne vision. Når Corona-krisen har lagt sig, vil vi sætte ekstra ind på det igen og vælger derfor at styrke hele området med dette samarbejde på tværs. Det giver rigtig god synergi,” siger kommunaldirektør Lars Keld Hansen fra Lemvig Kommune.

Følgende virksomheder er i dag knyttet til Klimatorium-foreningen NCC, Niras, Geopartner, Kynde & Toft, med videre.

Du kan læse mere om det kommende klimamøde her på hjemmesiden – se Klimamødet

da_DK