Vores tilværelse er fuld af plast – arbejde, fritid, bolig, bil, beklædning, madvarer, kosmetik mv..  I konsekvens heraf er vores miljø også blevet meget påvirket af plast. Dels den åbenlyse makroplast vi hvert år samler ind på Affaldsdagen, og dels den mikroplast der endog kan spores i isen på Antarktis.

Mikroplast er plaststykker fra 0,001 til 2 mm. Plasttyperne omfatter mindst 200 forskellige typer PP, PE, PVC mv..

Renseanlæg fanger en hel del mikroplast og de er delvis frikendt som hovedkilde til mikroplast i havmiljøet. Vores regnvandsbassiner fanger også en hel del mikroplast. I samarbejde med Mariagerfjord Vand, Hedensted Vand, Vandcenter Syd, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, Aage Vestergaard A/S samt DANVA deltager Lemvig Vand i et udviklingsprojekt for at kunne måle mikroplastmængderne i regnvand. Der er ikke konstateret problemer med plasten i vores miljø, men da det er overalt, mener vi, at vi allerede nu skal være på forkant og gå ind i projektet og tage emnet alvorligt.

Teknologist Institut forklarer VUDP projektet ”Valide analyser af mikroplast fra regnvandsbetingede udledninger” i videoen https://www.youtube.com/watch?v=pqCHDO9gAFU&feature=youtu.be På et senere tidspunkt vil der blive udtaget vandprøver fra Lemvig Vands regnvandsbassin på Gefionsvej, for at få indblik i hvor megen mikroplast almindeligt familieliv i et moderne villakvarter giver anledning til.

da_DK