Laboratoriet for Mikroplast, under Aalborg Universitet, og Lemvig Vand har udtaget sedimentprøver fra regnvandsbassinet på Gefionsvej i Lemvig. En blankkølig torsdag morgen, blev der i løbet af 3 timer udtaget i alt 19 prøvecylindre fra søen og sedimentationsbassinet.

 

På billedet til højre, kan der ses en usædvanlig sandet og gruset prøve fra indløbet til sedimentationsbassinet. De fleste prøver havde en mudret konsistens med et stort indhold af organisk materiale og fine sedimenter. Men prøverne varierede naturligvis afhængigt af strømningsforholdene.

 

 

 

blankSedimentprøverne vil de næste 2 måneder blive analyseret for deres indhold af mikroplast på AAU’s Laboratorie for Mikroplast. Næste trin i VUDP forskningsprojektet, Valide analyser af mikroplast i regnbetingede udledninger, vil udtage prøver fra bassinernes vandfaser over de kommende måneder.

da_DK