I det næste halve års tid vil blive holdt en stribe kurser om kystbeskyttelse på Danmarks Internationale klimacenter, Klimatorium. Målgruppen er kommunale medarbejdere og den statslige myndighed, Kystdirektoratet, står bag kurserne.

Efter en lang Corona-pause tilbyder Kystdirektoratet i løbet af efteråret og vinteren nye, gratis vejledningsforløb for medarbejdere i kystkommunerne. Kurserne vil fysisk blive holdt i Klimatorium – Danmarks internationale klimacenter, ligesom der er indlagt små ekskursioner, hvor tilgange til kystbeskyttelse og anvendelse af kystzonen vil blive besøgt.

”Vi tager tråden op, hvor vi slap før Covid-19 og inviterer til nye vejledningsforløb omkring kystplanlægning og klimatilpasning. Planlægning og udvikling i kystområderne er en væsentlig brik i den danske klimatilpasning både nu og i de kommende år og det er en vigtig opgave for os at understøtte kystkommunernes indsats, ” siger Ane Høiberg Nielsen, der er områdechef i Kystdirektoratet og leder af vejledningsindsatsen.

Undervisningen er som tidligere opbygget i tre selvstændige moduler. Det første modul afvikles med tre hold fra september.

Forløbene afvikles over halvanden dag fra torsdag kl. 10 til fredag kl. 12 og der er gode muligheder for at udveksle erfaringer undervejs.

blank”Denne gang har vi fået mulighed for at invitere til undervisning på Danmarks internationale klimacenter Klimatorium på Lemvig Havn, og det er vi naturligvis glade for. Klimatorium er den optimale ramme for kurset”, siger Ane Høiberg.

 

Brug Kystplanlægger i praksis
Temaet for det første af de tre moduler er praktisk brug af Kystdirektoratets nye værktøj, Kystplanlægger.dk.
”Vi tilrettelægger forløbet sådan, at deltagerne efter en introduktion arbejder med udfordringer og dilemmaer, der kan opstå undervejs fra skitse til kystplan og fra enkeltansøgning til fællesprojekt. Undervejs vil der være oplæg fra Kystdirektoratets vejledningsteam og kystteknikerne Desuden er der afsat tid til en lille ekskursion, hvor vi blandt andet kigger på forskellige tilgange til kystbeskyttelse og anvendelsen af kystzonen generelt,” siger områdechefen.

 

Kyst- og klimatilpasning med naturen som medspiller
Det andet modul afvikles i november måned, igen som en praktisk workshop. Denne gang med fokus på emnet: Kystbeskyttelse med naturen som medspiller.
Udgangspunktet er et sæt nye guidelines og praktiske eksempler og cases, som Kystdirektoratet er ved at udarbejde. Med udgangspunkt i det fælleseuropæiske projekt, Building with Nature, er guiden skræddersyet til de danske kyster.

 

Dynamisk planlægning
Det tredje undervisningsmodul ligger i starten af 2022 og omhandler dynamisk planlægning.  Her får deltagerne indblik i processens trin fra forventningsafstemning til konkret handleplan. Og gennem et involverende spil får deltagerne en smagsprøve på dilemmaer og konsekvenser af til- og fravalg undervejs i spillet.

 

Kommunale medarbejdere kan tilmelde sig de gratis kurser her:  https://kyst.dk/kyster-og-klima/kystbeskyttelse/

Program for modulkurser

September 2021: Modul 1 Kystplanlægger i praksis
Hold 1                2. til 3. september
Hold 2                9. til 10. september

Indhold
Med praktiske eksempler og øvelser sætter vi fokus på brug af Kystplanlægger til blandt andet:
Vurdering af fare-/risikobilleder, som redskab i udarbejdelsen af en kystplan og i  arbejdet med kommunale fællesprojekter og sagsbehandling.

November 2021: Modul 2 Kystbeskyttelse med naturen som medspiller
(Building with Nature)
Hold 1                4.  til 5. november
Hold 2                11. til 12. november
Hold 3                18. til 19. november

Indhold
Præsentation af et sæt nye guidelines til kystbeskyttelse, der har naturen som medspiller.
Vi fokuserer på: Afvejning af hensyn i kystbeskyttelsesloven,  kystens dynamik, målsætning og målopfyldelse, helhedsorienteret kystbeskyttelse og klimatilpasning

Januar 2022: Modul 3 Dynamisk Planlægning

Hold 1                6. til 7. januar 2022
Hold 2                13. til 14. januar 2022
Hold 3                20. til 21. januar 2022

Indhold
Introduktion til dynamisk planlægning som procesredskab i arbejdet med  klimatilpasning og styring af risikoen for oversvømmelser i kommunerne.
Indflyvning til en proces, som ikke i sig selv giver svarerne, men sikrer et forløb, hvor
der skabes klarhed over målene og hvor tiltagene bliver gennemtænkt og sat i relation til hinanden.

da_DK