dag 1 · 17. aug.

transmissioner fra

Det nationale klimatopmøde 2022

FÆLLES · DAG 1

kl. 09.00-10.00

åbning af faglig topkonference

Efter en fælles velkomst og keynote-oplæg, opdeles dagens program i FIRE FAGSPOR:

SPOR 1-4

kl. 10.30-12.00

SPOR 1

CIRKULÆR ØKONOMI

“Tænkningen bag cirkulær økonomi”

SPOR 2

CO2 REDUKTION

“Ændringer er nødvendige NU”

SPOR 3

KLIMATILPASNING

“Langsigtet planlægning og prioritering af klimatilpasningsindsatsen”

SPOR 4

VANDTEKNOLOGISKE LØSNINGER

“Vandteknologier kan lede os til en bæredygtig fremtid”

SPOR 1-4

kl. 13.00-14.30

SPOR 1

CIRKULÆR ØKONOMI

“Fra teori til praksis”

SPOR 2

CO2 REDUKTION

“Bæredygtig udvikling fra et overordnet samfundsperspektiv”

SPOR 3

KLIMATILPASNING

“Inddragelse og samarbejde på tværs”

SPOR 4

VANDTEKNOLOGISKE LØSNINGER

“Erhvervsfyrtårn – vandteknologiske løsninger”

SPOR 1-4

kl. 15.00-16.30

SPOR 1

CIRKULÆR ØKONOMI

“Det offentlige kan skam også”

SPOR 2

CO2 REDUKTION

“Hverdag & bæredygtighed”

SPOR 3

KLIMATILPASNING

“Helhedsorienterede, langsigtede og værdiskabende klimatilpasnings løsninger”

SPOR 4

VANDTEKNOLOGISKE LØSNINGER

“Implementering af de teknologiske løsninger indenfor vandteknologi”

FÆLLES · DAG 1

kl. 16.30-17.00

Tak for i dag!

blank
blank
blank
blank

Støttende Partnere:

da_DK