det nationale klimatopmøde 2020

 

Klimatorium: Kend din fremtid 2050

Afholdt!
“Det Nationale Klimatopmøde 2020”

Webinaret “Det Nationale Klimatopmøde” blev afholdt 19. august 2020 med en række spændende programpunkter, der blev transmitteret LIVE i løbet af dagen. Herunder kan de se eller gense udsendelserne fra dagen.

I Lemvig er der et drive – en trækkraft. Ud af den er Klimatorium, Danmarks internationale klimacenter, skabt. Herfra skal vitale bidrag til den grønne omstilling og klimatilpasning skabes.

I forlængelse af Den Nationale Konference om Klimatilpasning 2019 i Horsens, tager webinaret Det Nationale Klimatopmøde i Lemvig stafetten med bæredygtighed og klimatilpasning skridtet videre.

Tonegivende kapaciteter har givet deres bud på, hvordan vi kommer frem imod et klimaneutralt, robust og affaldsfrit Danmark inden for energi og grøn omstilling, cirkulær økonomi, transport og mobilitet, samt klimatilpasning.

blank

Tak til Klimatoriums/webinars
samarbejdspartnere og oplægsholdere:

blank

SAMLEDE VIDEO-STREAMS FRA KLIMATOPMØDE 19. AUGUST 2020

Her er en oversigt over programpunkterne fra webinaret “Det Nationale Klimatopmøde” 19. august 2020, som du kan se/gense efter dagens live transmissioner. Klik på + og læs mere om de enkelte programpunkter, eller nærlæs det fulde program fra dagen nederst på siden her.

–  Velkomst & dagens program v/Erik Flyvholm
–  Think Differently v/Kenn Webster
–  Politikerne har ordet
–  Energi & Grøn Omstilling
–  Cirkulær Økonomi
–  Transport & Mobilitet
–  Klimatilpasning
–  Klimatorium, præsentation
–  Opsamling, Anbefalinger & Afslutning

Velkomst & Dagens program / "Think Differently" / "Politikerne har ordet"
kl. 08.00
Velkomst
Lemvig Kommunes borgmester Erik Flyvholm byder velkommen til Klimatoriums konference Det Nationale Klimatopmøde.
 
kl. 08.05
Dagens program
Moderator på konferencen, journalist Kristian Ring-Hansen Holt gennemgår dagens  program – som er opdelt i først nogle oplæg, derefter i 4 fag-sessioner – og med afslutning med foreløbige konklusioner.
 
kl. 08.10
Think Differently
Engelske Ken Webster introducerer en ny måde at tænke på – et mere bæredygtigt mindset.
 
kl. 8.50
Politikerne har ordet
Gode indspark og oplæg til dagens debat fra overborgmester i Københavns Kommune, Frank Jensen, regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau og Lemvig Kommunes borgmester Erik Flyvholm.
Energi & Grøn Omstilling
kl. 9.15
Energi & Grøn omstilling
1. session – indlæg og debat, mulighed for at stille spørgsmål og komme
med kommentarer
 • Henrik Lund, professor ved Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
 • Jørgen Lindegaard Olesen, civilingeniør med speciale i energi- og miljøplanlægning
 • Søren Hermansen, direktør i Energi Akademiet
Cirkulær Økonomi
Kl. 10.55
Cirkulær Økonomi
2. session – indlæg og debat, mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer
 • Hans Axel Kristensen, direktør, Plastix
 • Steffen Max Høgh, direktør Holmris B8
 • Ole Frederiksen, direktør, Excellent Systems
Transport & Mobilitet
Kl. 13.00
Transport & Mobilitet
3. session – indlæg og debat, mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer
 • Niels Buus Kristensen, forskningsleder på Transportøkonomisk Institut, Oslo
Klimatilpasning
Kl: 14.30
Klimatilpasning
2. session – indlæg og debat, mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer
 • Karsten Arnbjerg Nielsen, professor ved Institut for Vand og MiljøteknologiPer Sørensen, Kystteknisk chef, Kystdirektoratet
 • Marianne Zandersen, seniorforsker ved institut for Miljøvidenskab
 • Erland Stubkjær Christensen, fagleder, Skanderborg Forsyning
 • Frank Brodersen, direktør HOFOR og for Det Nationale Netværk for Klimatilpasning
Klimatorium / Opsamling / Afslutning

Kl: 16.15
Klimatorium, præsentation

 • Jørgen Nørby, formand og medlem af Regionsrådet, Region Midtjylland
Kl. 16.20
Opsamling & Anbefalinger
 • Rolf Johnsen, kontorchef, Coast to Coast
 • Lars Nørgård Holmegaard, direktør, Klimatorium
Kl:16.55
Afslutning
 • Lars Nørgård Holmegaard, direktør, Klimatorium

PROGRAM · Det Nationale Klimatopmøde
19. august 2020

Kl. 08.00:
Velkomst

Borgmester Erik Flyvholm, Lemvig

Kl. 08.05:
Kend din bæredygtige fremtid 2050

Moderator, journalist Kristian Ring-Hansen Holt gennemgåe dagens program og mødeform.

Kl. 08.10:
Think Differently

Key note speaker Ken Webster

Deltagerne får inspiration til dagen af engelske Ken Webster, som introducerer en ny måde at tænke på – et mere bæredygtigt mind-set. Med sin inspirerende tilgang til system-tænkning og økonomi, har Ken Webster været med til at sætte cirkulær økonomi på den internationale dagsorden.

Kl. 08.50:
Politikerne har ordet

Frank Jensen, overborgmester Københavns Kommune

Anders Kühnau, regionsrådsformand, Region Midtjylland

Erik Flyvholm, borgmester, Lemvig Kommune

Kl. 09.05:
Pause

Energi & Grøn omstilling

For at Danmark kan nå 70% reduktion af drivhusgasudledning inden 2030 er vi nødt til at tænke på tværs af sektorer samt sikre, at vi har befolkningens opbakning når nye energitiltag søsættes.

Denne session fokuserer på klimapartnerskaber, borgernes rolle, kommunernes handlemuligheder og den gode dialog med erhvervslivet.

Kl. 09.15:
Klimapartnerskaberne og IDAs klimasvar: Hvordan opnår vi 70% inden 2030?

v/Henrik Lund, professor ved institut for Planlægning,  Aalborg Universitet

Hvilke handleplaner har kommunerne? Idekatalog og eksempler

v/Jørgen Lindegaard Olesen, Civilingeniør med speciale i Energi- og Miljøplanlægning, PlanEnergi

Hvordan håndterer kommunerne deres ansvar for høringer som ærlige forsøg på at være i dialog med borgerne?

v/Søren Hermansen, direktør, Energi Akademiet

Kl. 10.15:
Paneldebat

Kl. 10.45:
Pause

Cirkulær Økonomi, indlæg

Cirkulær Økonomi handler om at spare på de knappe ressourcer, om at reducere negative miljøpåvirkninger, og spare kloden for 45% af alle CO2 emissioner. Og så er det en vigtig del af Green Deal, der bliver rammesættende for fremtidig lovgivning og indsatser i EU. Det er helt centralt, at produktion og forbrug tænkes cirkulært, og derfor læner cirkulær økonomi sig også tæt op af FN’s Verdensmål nr. 12.

Sessionen vil ud fra fire praktiske eksempler berøre tre centrale dele af Cirkulær Økonomi: Designfasen, genbrug og beskæftigelse samt samarbejde på tværs af værdikæden.

Kl. 10.55:
Samarbejde på tværs af værdikæden/hvordan retail kan medvirke til at trække omstillingen i gang

v/Hans Axel Kristensen, direktør, Plastix (granulat af fiskegarn)

Genbrugs- og refurbishment og mulighed for at skabe beskæftigelse og forretning

v/Steffen Max Høgh, direktør, Holmris B8

Designet til genbrug

v/Ole Frederiksen, direktør, Excellent System

Kl. 11.55:
Paneldebat

Kl. 12.25:
Pause

Transport & Mobilitet

Stabilisering af klimaet er vor tids største udfordring, og Danmark vil med ambitiøse mål gå i front og vise vejen. Men hvordan skal fremtidens transportsektor indrettes for, at vi kan nå i mål med 70% reduktioner i 2030 og klimaneutralitet i 2050?

Skal vi omlægge vores mobilitet og livsstil? Hvor langt kan vi nå gennem omstilling til ny teknologi?

Kl. 13.00:
Fremtidens klimavenlige mobilitet – lokale løsninger med globalt perspektiv

v/Niels Buus Kristensen, forskningsleder på Transportøkonomisk institutt, Oslo, medlem af Klimarådet og formand for ekspertgruppen: “Mobilitet for fremtiden” i 2017-18

Kl. 13.50:
Paneldebat

Kl. 14.20:
Pause

Klimatilpasning

Behovet for klimatilpasning stiller os som samfund over for historisk store og nødvendige investeringer som bidrager til en helhedsorienteret bæredygtig omstilling. Denne session samtænker klimatilpasning og natur, samt hvordan man ved at arbejde på tværs af organisatoriske og faglige grænser giver rum og mulighed for udvikling af helhedsorienterede løsninger.

Kl. 14.30:
Hvordan påvirker det beslutningstagerne, at hverken klima, byer eller beslutningskriterier er stationære?

v/Karsten Arnbjerg Nielsen, Professor ved institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet 

Helhedsorienteret kystsikring bygget af naturen

v/Per Sørensen, Kystteknisk chef, Kystdirektoratet

Nature Based Solutions i byer

v/Marianne Zandersen, Seniorforsker ved institut for Miljøvidenskab-Samfundsvidenskabelig og geografisk miljøforskning, Aarhus Universitet

Borgerinddragelsesproces ved klimatilpasningsprojetet, Skanderupbækken

v/Erland Stubkjær Christensen, Fagleder, Innovation og Udvikling hos Skanderborg Forsyning

Det Nationale Netværk for Klimatilpasning i Arbejdstøjet

v/Frank Brodersen, direktør, HOFOR og Det Nationale Netværk for Klimatilpasning, DNNK

Kl. 15.40:
Paneldebat

Kl. 16.10:
Præsentationsvideo, Klimatorium

Kl. 16.15:
Klimatoriums tilblivelse

V/Formand for Klimatorium, Jørgen Nørby

Kl. 16.20:
Opsamling og foreløbige konklusioner

V/Rolf johnsen, Coast to Coast, Lars Nørgård Holmegaard, Klimatorium og moderator Kristian Ring-Hansen Holt

Kl. 16.55:
Afslutning

V/Direktør Lars Nørgaard Holmegård, Klimatorium

da_DK