Plastrør til fremtidens forsyningsledninger

Plastrør til fremtidens forsyningsledninger

Plastrør til fremtidens forsyningsledninger – hvordan kan vi udvikle fremtidens bæredygtige plastrør? Projektet har til formål at skabe et fælles pilotgrundlag for udvikling og dokumentation af fremtidens bæredygtige plastrør for anvendelse hos forsyningerne og i...
VUDP SASLO

VUDP SASLO

VUDP SASLO Gennem projektet i Thyborøn er satellitdata integreret med eksisterende hydrauliske modeller, for herved at kunne opstille dynamiske hydrauliske modeller, der sørger for store besparelser i forhold til drift og vedligeholdelsesarbejde i ledningsnettet. De...
VUDP-Geofysik i filtre

VUDP-Geofysik i filtre

VUDP-Geofysik i filtre Projektet ”Geofysik i drikkevandsfiltre” er et VUDP-projekt støttet af DANVA. Projektet har til formål at udvikle et måleudstyr som optimerer rensning af drikkevand. Rensning af drikkevand I Danmark pumper vi grundvand op for at producere...
MUDP-InnoFlot

MUDP-InnoFlot

MUDP-InnoFlot – ressourceeffektiv genanvendelse af lossevand gennem innovativ flotationskoncept-innoflot Fyrtårnsprojektet Innoflot har fokus på at udvikle og teste ny metode til begrænsning af vandforbrug i fødevarebranchen. Teknologien vil give store besparelser på...
VUDP-Valide analyser af mikroplast

VUDP-Valide analyser af mikroplast

VUDP-Valide analyser af mikroplast – fra regnvandsbetingede udledninger fra regnvandsbassiner Projektet ”Valide analyser af mikroplast og -gummi i regnvandsbetingede udledninger” er et VUDP-projekt støttet af DANVA. Projektet har til formål at få indblik i, hvor stor...
da_DK