VUDP-Geofysik i filtre

Projekt VUDP-Geofysik i filtre

Projektet ”Geofysik i drikkevandsfiltre” er et VUDP-projekt støttet af DANVA. Projektet har til formål at udvikle et måleudstyr som optimerer rensning af drikkevand.

Rensning af drikkevand

I Danmark pumper vi grundvand op for at producere drikkevand. Ved at køre vandet igennem et sandfilter renser man vandet, til det er muligt at drikke. Alle de forurenende partikler bliver hængende i sandfiltret, og derfor skal filtret renses en gang i mellem – ca. hver 2. – 10. dag, for at beholde den samme rensningsevne og drikkevandskvalitet. Hvor ofte filtret skal renses afhænger af mængden af forurening og sammensætningen af grundvandet.

 Et måleudstyr kan spare på penge, drift og energi

I dag vurderes det manuelt, hvornår filtret skal returskylles. Projektet forsøger at udvikle et måleudstyr som kan angive præcist hvornår drikkevandsfiltret skal returskylles, og hvilke dele af filtret der skal skylles. På denne måde vil man kunne spare på arbejdskraft, vand og fornyelse af filtermateriale.

 Resultatet opfordrer til opfølgningsprojekt

I projektet er der blevet udviklet et virkende måleudstyr, men det er ikke effektiv endnu. Udstyret er for dyrt til at sælge videre, og vandværkets nuværende daglige drift fungerer bedre end målingsinstrumentet.

Der ses dog stort potentiale i teknikken, og sådan et måleudstyr vil kunne sælges og benyttes bredt i vandbranchen, nationalt og internationalt. Derfor ansøges der i foråret 2021 til et opfølgningsprojekt, som skal udvikle et produkt der er mere omkostningseffektivt.

 I opfølgningsprojektet skal prototypen videreudvikles, mens  softwareinterface og dataformat skal videreudvikles, og den endelige udviklet metode skal valideres gennem forsøg under andre drikkevandsproduktionsforhold. 

 

Vide mere? Tag kontakt med Klimatorium via mail/telefon, eller med Flemming Andersen fra Lemvig Vand, mail: flan@lvs-as.dk, tlf.: 2724 2024.

Fakta

Projektdeltagere: Lemvig Vand, NIRAS, Aarhus Universitet, VIA University College

Projektleder: Flemming Andersen

Budget: 1,2 mio. kroner.

Projektperiode: januar 2017-december 2019

Status: Afsluttet

 

Verdensmål 6.3: Mindre spildevand og øget vandgenbrug – da der vil være et reduceret behov for returskylning, samt renere drikkevand.

Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur – ved udvikling af en teknologi, der styrker overvågning af infrastruktur.

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion – da der spares på grundvand og fornyelse af filtermateriale.

 

da_DK