VUDP-Valide analyser af mikroplast

– fra regnvandsbetingede udledninger fra regnvandsbassiner

Projekt VUDP-Valide analyse af mikroplast

Projektet ”Valide analyser af mikroplast og -gummi i regnvandsbetingede udledninger” er et VUDP-projekt støttet af DANVA. Projektet har til formål at få indblik i, hvor stor plastproblematikken i Danmark egentlig er. Projektet tilvejebringer valide analysemetoder til måling af mikroplast og mikrogummi i regnvand. Dermed skabes et vidensgrundlag om problemet.

Projektets hovedformål er at fremskaffe valide analysemetoder til måling af plast- og gummiindholdet i regnvand. Det vil kort sige at det ene laboratorium skal få de samme tal af plastmængden fra den samme prøve, som det andet laboratorium ville få.

Dette gøres konkret ved at undersøge mængden af mikroplast og mikrogummi i vandet og bundslam fra fire regnvandsbassiner. Den mikroplast og mikrogummi der findes i disse, ville normalt udmunde i naturen. Det er sandsynligt at der i fremtiden vil komme ny lovgivning der opstiller grænseværdier for mængden af forurening. Opfølgning af dette projekt er derfor muligvis undersøgelse af hvordan vi renser overflade- og regnvand. Vandforsyningerne, inkl. Lemvig Vand er med for at være på forkant med viden.

Forurenet regnvand ender i naturen

Både nationalt og internationalt har der været stor fokus på udledningen af mikroplast og mikrogummi til vores vandmiljø. En undersøgelse har vist, at der i Danmark bliver udledt 1000 ton mikroplast og mikrogummi, hovedsageligt fra bildæk, fra regnvand hvert år. I dag bliver separat kloakering mere og mere udbredt og derfor afledes de største del af regnvandet direkte (så stort set urenset) til naturen.

Valide tal er nødvendige

En tredjedel af vores regnvand ender i såkaldte regnvandsbassiner. Disse regnvandsbassiner er den mest udbredte metode til håndtering af regnvand i Danmark. Derfor er det interessant at se på tilbageholdelsen af mikroplast og mikrogummi i disse bassiner. Det er muligt at der i fremtiden opstilles grænseværdier for hvor meget mikroplast der må være i vores samfund. Det er vigtigt at den slags lovgivning er baseret på valid viden, og at man indfører målbare grænseværdier.

Prøvetagning

Der er blevet udvalgt fire regnvandsbassiner som forsøgssteder. Her måles mikroplast- og mikrogummimængden i henholdsvis prøver af bundslam og vandprøver fra regnvandsbassinerne. Vandprøverne tages med såkaldte UFO’er (Universal Filtering Objects).

Fakta

Partnere:       

· Videns institutter: Teknologisk Institut, Aalborg Universitet,

· Vandforsyninger: Mariagerfjord Vand (hovedansøger), Lemvig Vand, Hedensted Spildevand, VandCenter Syd

· Plastgenbrugsvirksomhed: Aage Vestergaard Larsen

 

Projektperioden løber fra november 2019 til november 2021.

da_DK