blank

Seminaret begynder:

Dag(e)

:

Time(r)

:

Minut(ter)

:

Sekund(er)

Mandag den 27. november 2023 kl. 16:00-20:30

Kampen mod havet

Hør om klimatilpasning i et historisk perspektiv

Lokation: Klimatorium, Havnen 8, 7620 Lemvig

Med støtte fra Kulturministeriets Forskningsudvalg har Lemvig Museum, Museum Thy, Limfjordsmuseet og Aalborg Universitet sammen haft et forskningsprojekt om gennembruddet af Agger Tange 1825 og konsekvenserne deraf. Mandag den 27. november afholdes et afsluttende offentligt seminar, hvor historikere fra Lemvig Museum, Museum Thy, Limfjordsmuseet og Aalborg Universitet vil fortælle om Limfjordstangens foranderlige og barske naturforhold, og hvilken betydning disse har haft for havboerne, som levede der. Klimatorium og Kystdirektoratet bidrager med oplæg om nutidens tilpasning til naturen langs Vestkysten.

Tilmelding:

Der er udsolgt og lukket for tilmelding.
Kontakt info@klimatorium.dk, hvis du ønsker at blive skrevet på venteliste.

Program

16:00 Velkomst m. kaffe & kage
Mette Lund Andersen, Lemvig Museum

16:10 Mennesker på Limfjordstangen i 1800-tallet
Jytte Nielsen, Museum Thy

Hvordan så de ud, og hvad beskæftigede de sig med? Hvad var deres største sorger og glæder i dagligdagen?

16:20 Tilpasning og fleksibilitet gennem 200 år
Camilla Andersen, Aalborg Universitet/Museum Mors

En panorering gennem Limfjordstangens naturforhold og befolkningens vilkår, udfordringer og tilpasningsstrategier i 1700- og 1800-tallet.

16:45 Hjælp til de vandlidte
Inger Bjørn Knudsen, Lemvig Museum

Kong Frederik 6. tog i 1825 initiativ til en landsdækkende indsamling, der skulle hjælpe stormflodsramte i hele Danmark – den kom også beboerne på Limfjordstangen til gode.

16:55 Kysttilbagerykning på Limfjordstangen
Per Sørensen, Kystdirektoratet

Et strejftog gennem Limfjordstanges tilbagerykningshistorie set med kystingeniørens briller. Hvad er status i dag, og hvordan ser fremtidsperspektiverne ud?

PAUSE

17:45 Samtale: Flytninger ind i Limfjordslandet
Inger Bjørn Knudsen, Lemvig Museum og Michael Riber Jørgensen, Museum Thy, Jake Hubert Gardiner, Limfjordsmuseet og Line Vestergaard Knudsen, Aalborg Universitet
Moderator: Anders Bloksgaard

Fra 1825 og et århundrede frem valgte flere af beboerne på Limfjordstangen permanent at fraflytte området. Hvorfor migrerede de, og hvad skete på de steder, de flyttede til?

LET AFTENSMAD

19:00 Havboerne – fiskeriets foregangsmænd
Anders Bloksgaard, Limfjordsmuseet

Limfjordstangens fiskere søgte ind i Limfjorden og bedrev mange former for fiskeri. De var dygtige og innovative og var med til at udvikle fiskerierhvervet fra 1800-tallet og frem. Hvad var det de kunne?

19:10 Samtale: 1825 i det lange lys
Bo Poulsen, Aalborg Universitet
Moderator: Inger Bjørn Knudsen

Stormfloden i 1825 er kendt for den epokegørende åbning af Limfjorden ud i Nordsøen. Den førte en lang række forandringer med sig, både umiddelbart og over tid.

19:40 At tilpasse sig havet i dag
Albert Jensen, Klimatorium

Hvordan tilpasser vi os stormfloder i dag, og hvilke strategier har vi? Kan vi samarbejde med havet på måder, der kommer både mennesker og naturen til gode?

20:00 Afrunding: spørgsmål og kommentarer

da_DK