DET NATIONALE KLIMATOPMØDE 2021 

Det Nationale Klimatopmøde 2021

Kan coronakrisen vise os, hvordan vi løser klimakrisen? Visionen for Det Nationale Klimatopmøde 2021 er at nytænke klimaindsatsen i lyset af, hvad pandemien har lært os om fællesskab, lederskab og global handling. Vi transmitterer fra fagkonferencen i Klimatorium i løbet af dagene den 18. og 19. august. Herunder kan de se eller gense udsendelserne fra dagen.

18. AUG. 2021

DET NATIONALE KLIMATOPMØDE

Velkomst - Key Note Speaker, Kees Klomp
kl. 09.00-09.10
Velkommen til Klimatopmødet 2021v. bestyrelsesformand Jørgen Nørby og direktør Lars Nørgård Holmegaard. Hele Klimatopmødet faciliteres af Nina Bendixen og Kristian Ring-Hansen Holt.

kl. 09.10-09.30
Åbning af Klimatopmødet
Borgmester Lemvig: Erik Flyvholm sammen med regionsrådsformand Anders Kühnau.

kl. 09.30-10.30
Keynote – Kees Klomp
Hollandske Kees Klomp, professor ved Rotterdam Universitet og stifter af THRIVE Institutettet, ser ind i hvordan vi bruger erfaringerne fra pandemien positivt i klimahåndteringen. Hvad har vi lært? Hvad skal vi undgå? Hvordan er vi påvirkede?

Spor 1 · Fremtidens Forbrug
kl. 10.45-11.45
v. Bente Halkier, professor ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet og Mikael Bellers Madsen, projektleder CONCITO.
Spor 2 · Fremtidens Klimatilpasning - lokale løsninger
kl. 10.45-11.45
v. Lasse A. Rasmussen, Phd studerende v. Aalborg Universitet og Peter Duus, udviklingskoordinator WSP
Spor 1 · Fremtidens Energisystem
kl. 12.45-13.45
v. Iva Ridjon Skov, lektor Institut for Planlægning, Aalborg Universitet og Niels Buus Kristensen, forskningsleder v. Transportøkonomisk Institut, Oslo
Spor 2 · Tværkommunale- og regionale projekter
kl. 12.45-13.45
v. Henrik Vest Sørensen, teamleder klima og vand v. Region Midtjylland
Spor 1 · Fremtidens Landbrug
kl. 14.00-15.00
v. Tommy Dalgaard, professor v. Institut for Agro-økologi, Jordbrugssystemer og Bæredygtighed, Aarhus Universitet og Hans Roust Thysen, klimachef SEGES
Spor 2 · Paradigmeskifte, corona og innovationstarter
kl. 12.45-13.45
– Tværkommunale- og regionale projekter 
v. Henrik Vest Sørensen, teamleder klima og vand v. Region Midtjylland
Paneldebat + Afrunding
kl. 15.15-16.45
Paneldebat: Biodiversitetskrisen
v. Anders Sanchez Barfod, lektor v. institut for Biologi, Økoinformatik og biodiversitet, Københavns Universitet, Nina Larsen Saarnak, Danmarks Naturfredningsforening, Tommy Dalgaard, professor v. Institut for Agroøkologi, Jordbrugssystemer og Bæredygtighed, Aarhus Universitet og Jakob Aandstad Sørensen, medlem Ungeklimarådet

kl. 16.45-17.00
Afrunding af DAG 1
v. bestyrelsesformand Jørgen Nørby og direktør Lars Nørgård Holmegaard

19. AUG. 2021

DET NATIONALE KLIMATOPMØDE

RAMMESÆTNING OG DEBAT - KLIMAPOLISK LEDERSKAB I KOMMUNERNE
kl. 09.00-09.10
Velkommen
v. direktør Lars Nørgård Holmegaard. Rammesætning af dagen V. journalist og moderator Kristian Ring-hansen Holt.
 
kl. 09.10-09.45
Åbningsdebat – kriser giver udfordringer og udviklingsmuligheder. Hvilken fremtid ser vi ind i?

Hvordan navigerer vi igennem klimakrise, coronakrise, biodiversitetskrise og hvad kan vi bygge videre på med udgangspunk i vores styrkepositioner for den grønne omstilling i det midtjyske. V. Jesper Theilgaard, Klimaekspert og Thomas Ravn-Pedersen, direktør og chefredaktør på Verdens Bedste Nyheder og Hanne Roed, næstformand i Region Midt og medlem af Udvalget for Regional Udvikling.

 
kl. 09.45-10.10
Klimapolitisk lederskab i kommunerne
Bæredygtig ledelse og politisk ledelse af klimadagsordenen i forlængelse af COVID-19 pandemien kræver et nyt ledelsesparadigme og diskussion af rollefordelingen mellem kommune, byråd, ledelse, drift, borgere og virksomheder. V. Peter Rathje, adm. direktør for ProjectZero i Sønderborg Kommune og Henrik Müller, klimachef i Aarhus Kommune og formand for Kommunalteknisk Chefforum Klimafaggruppe, Morten Westergaard, klimachef i Middelfart kommune og Lone Belling, bæredygtighedsrådgiver og ledelseskonsulent

(Streames fra KKR Midtjyllands Klimakonference i Skive)

REGENERATIV LEDELSE – FREMTIDENS KLIMALEDERSKAB
kl. 10.30-11.30

v. Laura Storm, international ekspert i ledelse og bæredygtighed og forfatter til roste bog ”Regenerative Leadership”

KLIMATOPMØDETS KONKLUSIONER: HVAD HAR VI LÆRT AF PANDEMIEN? + AFRUNDINg
kl. 12.30-12.45

Opsamling på indhold og overgang til den politiske debat og input til klimastafet.


kl. 13.00-13.45
Debat – Fremtidens klimapolitiske lederskab med pandemien som løftestang
Thomas Danielsen, folketingsmedlem (V), Theresa Scavenius, lektor i klimapolitik v. Aalborg Universitet og Monika Skadborg, medlem Ungeklimarådet

kl. 13.45-14.00
Afrunding af topmødet i Lemvig
– Vi giver stafetten videre v. direktør Lars Nørgård Holmegaard
da_DK