19. AUG. 2021

DET NATIONALE KLIMATOPMØDE

KLIMAPOLITISK LEDERSKAB I KOMMUNERNE
kl. 09.45-10.10

Bæredygtig ledelse og politisk ledelse af klimadagsordenen i forlængelse af
COVID-19 pandemien kræver et nyt ledelsesparadigme og diskussion af rollefordelingen mellem kommune, byråd, ledelse, drift, borgere og virksomheder. V. Peter Rathje, adm. direktør for ProjectZero i Sønderborg Kommune og Henrik Müller, klimachef i Aarhus Kommune og formand for Kommunalteknisk Chefforum Klimafaggruppe, Morten Westergaard, klimachef i Middelfart kommune og Lone Belling, bæredygtighedsrådgiver og ledelseskonsulent

(Streames fra KKR Midtjyllands Klimakonference i Skive).

Næste…

REGENERATIV LEDELSE – FREMTIDENS KLIMALEDERSKAB
kl. 10.30-11.30

v. Laura Storm, international ekspert i ledelse og bæredygtighed og forfatter til roste bog ”Regenerative Leadership”

da_DK