Projekter

Reflektor – brug af satellitdata i forsyningen

Projektet har ledt til en avanceret teknologi med satellitdata oppe over skyerne og præcise radarreflektorer på jorden, som en ny løsning på klimaproblemer…

fyrtårnsprojekter

Projekt beskrivelser er på vej…

Coast-to-Coast Projekt C21:

Klimatorium

Projekt:

MUDP-InnoFlot

Ressourceeffektiv genanvendelse af lossevand gennem innovativt flotationskoncept-InnoFlot.

Projekt:

Praktik og forskningssamarbejde

 

Ph.D.-Projekt:

Oprensning i Klimaveje

v/ Lasse Abraham Rasmussen

Tidligere Projekter

Coast-to-Coast Projekt C9:

Thyborøn Kanal og den Vestlige Limfjord

På grund af klimaændringer oplever vi i Danmark flere storme, mere ekstrem regn, og højere vandstande. Ved såkaldte stormfloder stuves vandet fra Vesterhavet op i den vestlige Limfjord og forsager  oversvømmelser af de omkringliggende byer…

Coast-to-Coast Projekt C17:

Thyborøn By og Havn

Thyborøn er stærkt udfordret af klimaændringer. Mere regnvand, stigende grundvand og stigende havvand truer byen. Desuden sætter byen sig, hvilket ødelægger vores underjordiske ledningsnet, og er ekstrem kostbar…

Projekt:

DK2020

Projekt:

Regn med Thyborøn

En del af byen skal aflede regnvand. Et projektområde hvor der skal laves klimatilpasning, med et stort opland som det skal gavne…

Projekt:

VUDP-Valide analyse af mikroplast

Fra regnvansbetingede udledninger fra regnvandsbassiner…

Projekt:

VUDP-Geofysik i filtre

Projektet ”Geofysik i drikkevandsfiltre” er et VUDP-projekt støttet af DANVA. Projektet har til formål at udvikle et måleudstyr som optimerer rensning af drikkevand…

 

Projekt:

VUDP SASLO

– Satelitdata til Strategisk Ledningsnet Overvågning

Gennem projektet i Thyborøn er satellitdata integreret med eksisterende hydrauliske modeller, for herved at kunne opstille dynamiske hydrauliske modeller, der sørger for store besparelser i forhold til drift og vedligeholdelsesarbejde i ledningsnettet.

Projekt:

RiConfigure

Klimatorium har været med i ét af de danske delprojekter. Projektet havde til formål at skabe rammerne for, at civilsamfundet bliver en aktiv part i Klimatorium og bidrager til en model for QH-samarbejde, som kan benyttes fremover…

da_DK