Oprensning af klimaveje

V/ Lasse Abraham Rasmussen

14. Klimavejen

Kraftige skybrud udfordrer lodsejere og myndigheder i Danmark og ekstreme mængder nedbør oversvømmer veje og boligområder og ødelægger kloakker.

I et Coast to Coast projekt har en række partnere skabt en multifunktionel løsning på problemerne – nemlig KLIMAVEJEN.

KLIMAVEJEN er en ny vejtype, der håndterer store mængder vand. Vandet ledes hurtigere væk og oversvømmer ikke kloakker og grøfter, når det siver gennem den permeable vejbelægning ned i vejkassen. Vandet genererer samtidig energi til opvarmning af bygninger.

blank

Oprensning af klimaveje

Som opfølgning til projektet om KLIMAVEJEN, har Klimatorium etableret et ph.d.-projekt, der udføres af Lasse Abraham Rasmussen.

Her undersøges vejstøv fra Klimaveje og hvordan en evt. oprensning kan ske, så man kan mindske forurening fra vejvand.

Vigtigheden af dette fremhæves i en forskningsartikel af professor Jes Vollertsen, Lektor Asbjørn Haaning Nielsen og Professor Emeritus Thorkild Hvitved-Jacobsen fra Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet:

“Vejvand er forurenet med stof, som vandet har samlet op på sin vej. Hvor meget stof afhænger af en række forhold, og vejvandets forurening varierer derfor meget såvel fra sted til sted som fra regn til regn. En række af de stoffer, der forekommer i vejvand, er potentielt miljøskadelige, og det kan derfor være påkrævet at rense vandet før udledningen” (Vollertsen, Nielsen og Hvitved-Jacobsen).

 

Hvad håber vi på at ph.d-studiet fortæller os?

• Hvor meget mikroplast, gummi og tungmetaller er der?
• Statistisk analyse: Er der forskelle imellem områder?
• Hvordan ser det ud når der sammenlignes med regnvandsbassiner?

da_DK