Regn med thyborøn 

Projekt Regn med Thyborøn

En del af byen skal aflede regnvand. Et projektområde hvor der skal laves klimatilpasning, med et stort opland som det skal gavne.

Der samarbejdes mellem kommune og vandselskab samt øvrige projektdeltagere om at skabe en projektidé til et tværgående regnvandsprojekt. Projektets formål er at håndtere hverdagsregn og skybrud på terræn indenfor projektområdet, således at vandet forsinkes inden det ledes til regnvandsafledningssystemet. Projektet fokuserer på tekniske og merværdiskabende løsninger i et område med høj grundvandsstand, hvor terrænet er fladt, men hvor der gennem projektet er stor mulighed for at skabe løsninger, der bidrager til viden, velfærd og vækst i området.

 

I området lige vest for projektarealet består regnvandsafledningen af kombineret nedsivnings- og

dræningssystem. Fra dræningssystemet pumpes regnvand til eksisterende regnvandskloak. Denne

regnvandskloak har ikke kapacitet til at modtage yderligere regnvandsmængder, og derfor

ville det være en fordel at kunne tilbageholde regnvand midlertidigt i området.

Løsningen kan suppleres med tilbageholdelse af regnvand i vejarealer i villaområdet, f.eks. ved nye innovative regnvandsløsninger i vej, der ikke nedsiver regnvandet, men forsinker afledningen af regnvand til hovedsystemet.

Projektet ”Regn med Thyborøn” er et af de fire delprojekter fra det nationale projekt ”Regn & Byer”.  Projektet skal være et eksempel på hvordan man laver klimatilpasning med merværdi for byen, og hvordan der samarbejdes mellem kommuner og vandselskaber for at opnå dette.

Fakta

Lemvig Kommune og Lemvig Vand & Spildevand ansøger om deltagelse i Regn & Byer med projekt ”Regn med Thyborøn”. Derudover deltager Skanderborg Forsyning, Region Midtjylland, DTU Space og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering i projektet. Rambøll tilknyttes projektet som rådgiver.

da_DK