Bemærk: 2 udstillingssteder på havnen: Ved storm-markeringer ved LMK-virksomheden OG tæt på Havnegade v/Restaurant Lune

 

Augmented Reality (AR)

Direkte oversat begyder AR forstærket virkelighed. Gennem din mobil opnår du et udvidet syn på virkeligheden, hvor du ser computergenerede billeder, lyd eller anden data oven på den faktiske virkelighed.

1: Udstillingen v/LMK bygningen

Oplev stormene og vandet stige. Med den interaktive AR løsning i Klimatorium Appen, kan du opleve vandet stige, på egen hånd, imens du får historien om de tidligere storme, der har udfordrer området. Appen fungerer således på to måder. Først og fremmest kan du se og læse om stormene og deres konsekvenser for området. Her kan du fordybe dig i fakta og historier om de vilde kræfter, der flere gange har været på spil i Lemvig. Appen gør det også muligt at opleve stormene og vandstanden stige omkring dig, på egen hånd. Via AR teknologi, kan du stå midt i stormene og opleve hvordan det var at stå på havnen, hvis værnet ikke havde været der.

 

Sådan gør du: 

  • Åben LE MUR – Stormfloder og Vandstandsstigninger i Klimatorium Appen.
  • Tryk på kortfunktionen og følg kortet til det rette sted på havnen i Lemvig, for at starte oplevelsen. (markeret med to fødder på asfalten)
  • Når du står det rette sted, kommer knappen frem til at begynde oplevelsen.
  • Se den korte introduktion og kameraet vil starte op.
  • Placer de to silhuetter af fødder ovenpå symbolerne på jorden og tryk på skærmen.
  • Nu kommer vandet frem omkring dig og rammer LE MUR.
  • Se dig omkring og vælg imellem de aktuelle storme i menuen i bunden.
  • Du kan tage billeder af dine oplevelser og dele dem.

 

2: Le Mur v/Havnegade tæt på Restaurant Luna

Den nye højvandsikring på Lemvig Havn, ”Le Mur”, blev indviet den 16. december 2012. ”Le Mur” er en forkortelse af ”Lemvig” og ”mur” og navnet leder samtidig tankerne hen på murens funktion, som er at give læ.

 ”Le Mur” sikrer havnen og den bagvedliggende by mod oversvømmelse i højvande op til kote 2,10 m over daglig vande på den midterste del af havnen og op til kote 2.45 på Østhavnen. Før ”Le Mur” havde man en højvandssikring i træ fra 2000, men den var nedslidt og sikrede kun mod højvande op til kote 1,74 m på det laveste sted. Efter flere ekstreme højvandssituationer i løbet af 0’erne, heriblandt januar-stormen i 2005 med højvande op til 1,84 m, stod det efterhånden klart, at der var behov for en ny, højere og mere holdbar løsning.

 ”Le Mur” slynger sig hen over den centrale havneplads og danner rum for henholdsvis parkering og rekreative udfoldelsesmuligheder. Samtidig er muren udstyret med borde og bænke, og ved fiskebutikken bliver muren til en rampe til butikken samt perron for bjergbanen. De keramiske mosaikudsmykninger på muren er udført af billedkunsthold på Lemvig Kommunes folkeskoler. Der er åbninger i muren ud for stræderne op til byens gågade, hvorved udsynet mellem havn og by under normale forhold er intakt. Ved varsler om ekstremt højvande lukkes åbningerne manuelt med porte, der hænger på muren. Eventuelle bølgeskvulp over muren håndteres med pumper.

Oplysningerne i dette dokument skal behandles fortroligt og må ikke videregives til andre uden tilladelse fra Intertisement Kirkegade 6 DK 6700 Esbjerg Tlf.: +45 6130 0334 www.intertisement.com mail@intertisement.com CVR.: 31 07 17 39

 

 

 

 

 

da_DK