Le Mur

Den nye højvandsikring på Lemvig Havn, ”Le Mur”, blev indviet den 16. december 2012. ”Le Mur” er en forkortelse af ”Lemvig” og ”mur” og navnet leder samtidig tankerne hen på murens funktion, som er at give læ.

 

”Le Mur” sikrer havnen og den bagvedliggende by mod oversvømmelse i højvande op til kote 2,10 m over daglig vande på den midterste del af havnen og op til kote 2.45 på Østhavnen. Før ”Le Mur” havde man en højvandssikring i træ fra 2000, men den var nedslidt og sikrede kun mod højvande op til kote 1,74 m på det laveste sted. Efter flere ekstreme højvandssituationer i løbet af 0’erne, heriblandt januar-stormen i 2005 med højvande op til 1,84 m, stod det efterhånden klart, at der var behov for en ny, højere og mere holdbar løsning.

 

”Le Mur” slynger sig hen over den centrale havneplads og danner rum for henholdsvis parkering og rekreative udfoldelsesmuligheder. Samtidig er muren udstyret med borde og bænke, og ved fiskebutikken bliver muren til en rampe til butikken samt perron for bjergbanen. De keramiske mosaikudsmykninger på muren er udført af billedkunsthold på Lemvig Kommunes folkeskoler. Der er åbninger i muren ud for stræderne op til byens gågade, hvorved udsynet mellem havn og by under normale forhold er intakt. Ved varsler om ekstremt højvande lukkes åbningerne manuelt med porte, der hænger på muren. Eventuelle bølgeskvulp over muren håndteres med pumper.

 

Læs og lær mere om klimasikringen af Lemvig Havn og deltag i Klimatoriums klimaquiz på standerne ved portåbningerne. Her kan du også finde koden for download af en app til mobil og tablet, der synliggør højvandværnets værdi via augmented reality.