1,77 m over normal vandstand i Lemvig. December 2016

(stil dig ved søjlen og fornem vandstanden, mens du kigger ud over fjorden)

 

Urd var en orkan, der ramte Nordeuropa 1. og 2. juledag 2016. I Danmark nåede vindstødene flere steder over orkangrænsen på 32,6 m/s. Men Urd fik ikke status af orkan, da vindstyrken holdt sig under orkangrænsen, om end den nogle steder – bl.a. i Thorsminde – røg over grænsen i vindstødene.

Urd medførte ingen personskade, men derimod store materielle skader, blandt anden pga. en stormflod, der tog flere meter af kysten. Stormrådet erklærede stormflod visse steder i landet. Stormfloden medførte stigende vandstand flere steder i landet. I Limfjorden nåede vandstanden op på 2,8 meter over daglig vande, mens den ved Jyllands vestkyst nåede helt op på 3,4 meter (Lemvig 1,77 m).

Urd påvirkede fiskeriet, idet den dels forhindrede fiskerne i at komme ud at fiske. Dels havde Urd flyttet rundt på fiskene, så fiskerne også af den grund fangede færre fisk. Formanden for fiskehandlerne vurderede lige før nytår, at der blev fangent 10% af den normale fangst, og det påvirkede bl.a. prisen på nytårstorsk, der steg til ca. det dobbelte af normalprisen.

Både før og under Urds hærgen var op til 1.500 personer i beredskabet på arbejdet for at minimere skaderne. Urd medførte flyvende genstande og knækkede træer, og myndighederne frarådede folk i at gå udenfor pga. livsfare. Bl.a. væltede flere stilladser. Urd forstyrrede trafikken og afbrød strømmen mange steder.

 

 

da_DK