RENT VAND: Portræt af et moderne vandværk

Det lokale Engbjerg Vandværk er et helt nyt, mindre vandværk, der på glimrende vis kan portrættere et moderne, dansk vandværk.
Værket er placeret i bakkerne ved Engbjerg v/ Lemvig, hvor der er et ferskvandsmagasin i ca. 230 meters dybde. Over det er der et ca. 50 meter stort lag ler, der fungerer som en beskyttelsesmembran, der er unik i forhold til pesticider og de op til 300 forskellige stoffer, som vand testes for.
Iltning og filtrering af vandet sker under tryk gennem seks forskellige lag sand og grus inde i lukkede filtre, således at jern, mangan, ammonium og svovlbrinte fjernes, inden vandet lukkes ind i vandtanken, hvor der kan være 500 kubikmeter. Det nye ved dette værk er, at tanken er placeret over jorden i proceshallen og dermed uden risiko for forurening fra den omkringliggende jord – og hvor man som sidegevinst kan kigge på vandet gennem nogle små vinduer.
Et vandværks effektivitet og vandkvalitet måles på en række forskellige parametre. Der er stor forskel på, hvor mange kilometer ledninger de enkelte værk benytter, og det tages der højde for i sammenligningerne mellem landets vandværk – og det gør det muligt at lave reelle sammenligninger. Og dér ligger Lemvig nr. 1. At ligge i så fornemt niveau er en kombination af dygtige politikere og ærekære ansatte. Alle medarbejdere er fuldstændigt selvkørende. Man kender sin rolle, og er der et problem, rykker man på det. Derudover har Engbjerg Vandværks moderselskab, Lemvig Vand A/S, en force i fordelingen af vandforbruget mellem private husstande og erhvervslivet. De fleste andre mellemstore vandforsyninger beskæftiger sig primært med at levere vand til boliger, men hele 60% af Lemvig-selskabets vand sælges til virksomheder.

Når vandet er blevet brugt i husholdninger og på virksomheder, bliver det til spildevand. Ved at sammenlægge flere anlæg, har Lemvig Vand A/S opnået en betydelig effektivitet. Bl.a. har man udviklet en ny metode til at blæse ilt ind i den biologiske renseproces, hvor man over tre år har kunnet reducere elforbruget på renseanlægget med det, der svarer til forbruget i 160 almindelige husstande – en proces som videreudvikles og forventes at toppe med yderligere besparelser, der svarer til 120 husstandes forbrug. Visionen hos selskabet er i øvrigt, at varmeudviklingen i renseanlægget på sigt også kan genindvindes som energi og benyttes til fjernvarme.
Modernisering af vandværker og spildevandsværker betyder, at der – populært sagt – ikke skal drejes så meget på haner som tidligere, men med opkvalificering af de ansatte, kommer man ind i vidensalderen og kan sætte gang i udviklingsprojekter med blandt andet geofysik.

da_DK