børnenes klimamøde 2022

undervisnings-materiale

Fra klimaangst til klimahandling: Undervisningsforløb om klimaforandringer, klimaløsninger og innovation. 

Med Klimatoriums undervisningsforløb ønsker vi at flytte klima ned i børnehøjde. Vi gør både udfordringer og løsninger nærværende for eleverne ved at lade dem arbejde med deres egne løsninger. Materialet lægger op til at engagere eleverne med både bevægelse, samtaleopgaver og idéudvikling i grupper og ikke mindste en spændende samskabelsesproces. 

I forløbet bliver eleverne klædt på med viden omkring, hvorfor klimaforandringerne sker, hvilke konsekvenser de kan få, og hvordan klimaforandringerne hænger sammen med menneskers forbrug og adfærd.  

Men det gennemgående fokus i dette materiale er arbejdet med løsninger, der kan få os ud af krisen. De nye ideer der kan gøre en forskel. De ændrede vaner hos os alle, der tilsammen kan få stor betydning. Og det politiske arbejde der er i gang nationalt og globalt for at bremse klimaforandringerne. 

Undervisningsforløbet klæder eleverne på med viden og metoder til at gennemføre en idéudviklingsproces, hvor de skal skabe deres egne løsninger. Løsninger, som senere vil blive vurderet af Klimatoriums dommerpanel. 

blank

Sådan bruger du materialerne

MODUL 1 bliver eleverne klædt på til at forstå, hvad klima og klimaforandringer er, og hvordan de påvirker vores klode. Og vi ser nærmere på, hvilke problemer klimaforandringerne kan skabe. Modulet lægger ud med en række stilladserede opgaver, der skaber en ramme for elevernes videre arbejde. Grundstenen i modulet er de 10 explainer-videoer i QR-løbet Klimaruten, hvortil der hører en række samtaleopgaver, en multiple choice quiz samt en ”kan”-opgave. Vigtigt: Plakaterne til QR-løbet finder du som en separat fil til print. Her får du i alt 15 plakater, du kan printe og hænge op til de to QR-løb, der er en del af Modul 1 og 2. 

blank

MODUL 2 fokuserer på klimaløsninger. Her bygger vi ovenpå den viden, eleverne har tilegnet sig gennem Modul 1, og præsenterer dem for konkrete løsninger, der er udviklet i Danmark, og som gør en forskel ift. klima og klimaforandringer. Her vil eleverne både møde løsninger, der kan hjælpe os med at håndtere de klimaforandringer, der vil ske, og dem der kan bidrage til at mindske klimaforandringernes omfang. Gennem små samtale- og idéudviklingsopgaver tager vi også forsigtigt hul på opgaven med at generere ideer i fællesskab. Som i det forrige modul er hovedelementet i Modul 2 fem explainer-videoer, som eleverne kan tilgå i et QR-løb. Hertil hører en multiple choice-quiz, en række ”kan”-opgaver samt fem fag-tekster, der går i dybden med de problematikker, de præsenterede klimaløsninger beskæftiger sig med.  

blank

MODUL 3 skal eleverne selv på banen. Din opgave som lærer er at facilitere deres idégenerering og idéudvikling i grupper. Her skal de bruge deres nye viden og indsigt om klima, klimaforandringer og klimaløsninger til i grupper at udvikle deres egne bud på en løsning. 

De idéer, de udvikler, bliver en del af Børnenes Klimamøde 2022. I forløbets lærervejledning finder du en guide til, hvordan du kan lede eleverne gennem samskabelsesprocessen trin for trin. 

I elevernes materialehæfte finder du en elev-rettet introduktion til opgaven. Alle de metoder, vi foreslår I bruger i processen, præsenteres i øjenhøjde med eleverne. 

Elevernes bud på klimaløsninger uploades på Klimatoriums hjemmeside. Vi skal have jeres løsninger senest fredag den 10. juni, hvis de skal være en del af Børnenes Klimamøde 2022. 

blank

Tilgå alle videoer til undervisningsforløbet

Kom til webinar om
undervisningsforløbet

da_DK