blank

Mandag den 26. februar 2024

Generalforsamling 2024 Klimatorium

Generalforsamling: Mandag den 26. februar 2024 kl. 17

Lokation: Klimatorium, Havnen 8, 7620 Lemvig

Alle er velkomne!

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetæller
  2. Bestyrelsens beretning og foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af årsrapport
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 16. februar 2024. Eventuelle forslag sendes til info@klimatorium.dk.

Efter generalforsamlingen er Klimatorium vært ved en let anretning. Hvis du ønsker at spise med, er tilmelding til spisning nødvendig via en besked til info@klimatorium.dk senest den 16. februar 2024.

Tema: Grøn omstilling af transportsektoren og besøg af Transportministeren kl. 13.30

Om eftermiddagen op til selve generalforsamlingen sætter vi fokus på grøn omstilling af transportsektoren, deltagelse af Transportminister Thomas Danielsen.

Temaeftermiddagen starter kl. 13.30. Nærmere information om programmet følger. 

da_DK