det nationale klimatopmøde

Klimatorium: Kend din fremtid 2050

webinar

Sendt fra Klimatorium, Lemvig
Onsdag 19. august 2020

Tilmelding til webinar finder du HER 👈

I Lemvig er der et drive – en trækkraft. Ud af den er Klimatorium, Danmarks internationale klimacenter, skabt. Herfra skal vitale bidrag til den grønne omstilling og klimatilpasning skabes.

I forlængelse af Den Nationale Konference om Klimatilpasning 2019 i Horsens, tager webinaret Det Nationale Klimatopmøde i Lemvig stafetten med bæredygtighed og klimatilpasning skridtet videre.

Tonegivende kapaciteter vil giver deres bud på hvordan vi kommer frem imod et klimaneutralt, robust og affaldsfrit Danmark inden for energi og grøn omstilling, cirkulær økonomi, transport og mobilitet, samt klimatilpasning.

.

Tak til Klimatoriums/webinars
samarbejdspartnere og oplægsholdere:

Praktiske oplysninger

Hvornår: Onsdag den 19. august 2020 kl. 08.00-17.00.

Hvordan: Meld til via tilmeldingslink øverst på siden

Hvor: Online-seminar (webinar).

Deltagergebyr uden frokost: gratis

Deltagergebyr inkl. frokost: kr. 350,- incl. moms*

*Deltagergebyret inkl. frokost, omfatter deltagelse i webinar samt stor frokostpakke inkl. drikkevarer – leveret til døren senest kl. 11.00 på dagen.

Der fremsendes faktura fra Klimatorium.

 

Mail med link til webinaret vil blive udsendt til deltagerne en uge før webinaret afholdes. 

Hvis man dagen før webinaret ikke har modtaget et link, så kontakt info@klimatorium.dk

PROGRAM · Det Nationale Klimatopmøde

Kl. 08.00:
Velkomst

Borgmester Erik Flyvholm, Lemvig

Kl. 08.05:
Kend din bæredygtige fremtid 2050

Moderator, journalist Kristian Ring-Hansen Holt gennemgåe dagens program og mødeform.

Kl. 08.10:
Think Differently

Key note speaker Ken Webster

Deltagerne får inspiration til dagen af engelske Ken Webster, som introducerer en ny måde at tænke på – et mere bæredygtigt mind-set. Med sin inspirerende tilgang til system-tænkning og økonomi, har Ken Webster været med til at sætte cirkulær økonomi på den internationale dagsorden.

Kl. 08.50:
Politikerne har ordet

Frank Jensen, overborgmester Københavns Kommune

Anders Kühnau, regionsrådsformand, Region Midtjylland

Erik Flyvholm, borgmester, Lemvig Kommune

Kl. 09.05:
Pause

Energi & Grøn omstilling

For at Danmark kan nå 70% reduktion af drivhusgasudledning inden 2030 er vi nødt til at tænke på tværs af sektorer samt sikre, at vi har befolkningens opbakning når nye energitiltag søsættes.

Denne session fokuserer på klimapartnerskaber, borgernes rolle, kommunernes handlemuligheder og den gode dialog med erhvervslivet.

Kl. 09.15:
Klimapartnerskaberne og IDAs klimasvar: Hvordan opnår vi 70% inden 2030?

v/Henrik Lund, professor ved institut for Planlægning,  Aalborg Universitet

Hvilke handleplaner har kommunerne? Idekatalog og eksempler

v/Jørgen Lindegaard Olesen, Civilingeniør med speciale i Energi- og Miljøplanlægning, PlanEnergi

Hvordan håndterer kommunerne deres ansvar for høringer som ærlige forsøg på at være i dialog med borgerne?

v/Søren Hermansen, direktør, Energi Akademiet

Kl. 10.15:
Paneldebat

Kl. 10.45:
Pause

Cirkulær Økonomi, indlæg

Cirkulær Økonomi handler om at spare på de knappe ressourcer, om at reducere negative miljøpåvirkninger, og spare kloden for 45% af alle CO2 emissioner. Og så er det en vigtig del af Green Deal, der bliver rammesættende for fremtidig lovgivning og indsatser i EU. Det er helt centralt, at produktion og forbrug tænkes cirkulært, og derfor læner cirkulær økonomi sig også tæt op af FN’s Verdensmål nr. 12.

Sessionen vil ud fra fire praktiske eksempler berøre tre centrale dele af Cirkulær Økonomi: Designfasen, genbrug og beskæftigelse samt samarbejde på tværs af værdikæden.

Kl. 10.55:
Samarbejde på tværs af værdikæden/hvordan retail kan medvirke til at trække omstillingen i gang

v/Hans Axel Kristensen, direktør, Plastix (granulat af fiskegarn)

Genbrugs- og refurbishment og mulighed for at skabe beskæftigelse og forretning

v/Steffen Max Høgh, direktør, Holmris B8

Designet til genbrug

v/Ole Frederiksen, direktør, Excellent System

Kl. 11.55:
Paneldebat

Kl. 12.25:
Pause

Transport & Mobilitet

Stabilisering af klimaet er vor tids største udfordring, og Danmark vil med ambitiøse mål gå i front og vise vejen. Men hvordan skal fremtidens transportsektor indrettes for, at vi kan nå i mål med 70% reduktioner i 2030 og klimaneutralitet i 2050?

Skal vi omlægge vores mobilitet og livsstil? Hvor langt kan vi nå gennem omstilling til ny teknologi?

Kl. 13.00:
Fremtidens klimavenlige mobilitet – lokale løsninger med globalt perspektiv

v/Niels Buus Kristensen, forskningsleder på Transportøkonomisk institutt, Oslo, medlem af Klimarådet og formand for ekspertgruppen: “Mobilitet for fremtiden” i 2017-18

Kl. 13.50:
Paneldebat

Kl. 14.20:
Pause

Klimatilpasning

Behovet for klimatilpasning stiller os som samfund over for historisk store og nødvendige investeringer som bidrager til en helhedsorienteret bæredygtig omstilling. Denne session samtænker klimatilpasning og natur, samt hvordan man ved at arbejde på tværs af organisatoriske og faglige grænser giver rum og mulighed for udvikling af helhedsorienterede løsninger.

Kl. 14.30:
Hvordan påvirker det beslutningstagerne, at hverken klima, byer eller beslutningskriterier er stationære?

v/Karsten Arnbjerg Nielsen, Professor ved institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet 

Helhedsorienteret kystsikring bygget af naturen

v/Per Sørensen, Kystteknisk chef, Kystdirektoratet

Nature Based Solutions i byer

v/Marianne Zandersen, Seniorforsker ved institut for Miljøvidenskab-Samfundsvidenskabelig og geografisk miljøforskning, Aarhus Universitet

Borgerinddragelsesproces ved klimatilpasningsprojetet, Skanderupbækken

v/Erland Stubkjær Christensen, Fagleder, Innovation og Udvikling hos Skanderborg Forsyning

Det Nationale Netværk for Klimatilpasning i Arbejdstøjet

v/Frank Brodersen, direktør, HOFOR og Det Nationale Netværk for Klimatilpasning, DNNK

Kl. 15.40:
Paneldebat

Kl. 16.10:
Pause

Kl. 16.20:
Skåltale

Klimatoriums Formand, Jørgen Nørby holder ”skåltale” for Klimatorium – og den til deltagerne fremsendte champagne nydes!

Kl. 16.30:
Opsamling og anbefalinger

Moderator Kristian Ring-Hansen Holt

Kl. 17.00:
Afslutning

Direktør Lars Nørgaard Holmegård, Klimatorium