Farbare veje der bygger på bæredygtige værdier

– NCC er en virksomhed, der ønsker at tage ansvar for klima og miljø ved at tænkte i langsigtede, bæredygtige løsninger. Det gør firmaet blandt andet ved at reducere branchens miljømæssige fodaftryk og ved at bidrage med klimavenlige løsninger til de danske veje.

Danmark har de seneste år mærket konsekvenserne af klimaforandringerne. Hyppigere kraftig regn og skybrud giver udfordringer i særligt de tæt bebyggede boligområder – med enorme omkostninger til følge. NCC har derfor udviklet et koncept for klimaveje – NCC PermaVej – som kan anvendes til lokal afledning af regnvand på pladser, villaveje og veje i den tætte by. Løsningen består først og fremmest af en permeabel asfaltbelægning, som er en åben asfalt, hvor regnvandet nemt kan trænge igennem. Under belægningen ligger det særlige bærelag – NCC Drænstabil – der har så stor dræneffekt, at det kan optage regnvandet efter samme princip som en faskine. På den måde bliver vandet drænet langsomt ud i jorden eller videre til kloaknettet med forsinkelse, så kloaknettet ikke overbelastes. Det betyder, at vejen eller pladsen altid er fri for vand – selv under skybrud. Og som en ekstra gevinst kræver vejen oftest ingen afløbsriste, render eller brønde, hvilket gør anlægsarbejdet mindre kompliceret og minimerer omkostningerne.

På Klimatorium kan gæster fra virksomheder, myndigheder, uddannelsesinstitutioner og civilsamfundet opleve klimavejen både inde i centret og ved en af de kommende udendørs udstillinger.

 

NCC er nyt medlem af Klimatorium

Salgschef Michael Brask, NCC
er nyt medlem af Klimatorium

da_DK