Undervisningsforløb
& materiale

– om klima, klimaløsninger og innovation

Alle Danmarks 4.-5.-klasser kan være med til at skabe Børnenes Klimamøde 2021! Og det er allerede nu, I kan gå i gang.

Børnenes Klimamøde 2021 finder sted online den 20. august. I år vil vi skabe selve klimamødet SAMMEN med eleverne, for mødet tager udgangspunkt i de bud på klimaløsninger, eleverne selv udvikler på undervisningsforløbet

I undervisningsforløbet her præsenteres eleverne for vigtig viden om klima, klimaforandringer og klimaløsninger i en lettilgængelig form, der lægger op til masser af bevægelse.

De skal igennem spændende quizzer og opgaver, der skal løses i grupper. Og du får som lærer en guide til, hvordan du fører grupperne igennem en sjov og lærerig samskabelsesproces med idégenerering, idéudvikling, byggeri og præsentation af deres bud på en god klimaløsning.

I år vil vi nemlig skabe selve klimamødet sammen med eleverne, for mødet tager udgangspunkt i de bud på klimaløsninger, eleverne selv udvikler på undervisningsforløbet.

Selve Børnenes Klimamøde 2021 finder sted online den 20. august, og du kan tilmelde din klasse på info@klimatorium.dk.

Læsevejledning: Sådan bruger du materialet:

Modul 1 og 2

På Modul 1 og Modul 2 bliver eleverne klædt på med ny viden om klima, klimaforandringer og klimaløsninger. Modulerne tager udgangspunkt i to forskellige QR-løb med tilhørende opgaver. Til denne del af forløbet skal du bruge følgende dokumenter fra pakken:
 

  • Lærervejledning_Intro_Modul 1+2

Her får du en introduktion til materialet og konceptet for undervisningsforløbet og selve Børnenes Klimamøde. Du får samtidig en vejledning til arbejdet med Modul 1 og 2 og de opgaver, der er tilknyttet.

 

  • Elevmateriale, modul 1+2

Disse materialer kan du printe og uddele til eleverne efterhånden som I når dertil i programmet. Her finder du blandt andet quiz-ark til QR-løbet samt opgaver.

  • Plakater_quiz

Her får du i alt 13 plakater, du kan printe og hænge op til de to QR-løb, der er en del af Modul 1 og 2.

Modul 3

På Modul 3 skal eleverne skabe selv. Her består materialet først og fremmest at en guide til dig, så du kan lede eleverne gennem samskabelsesprocessen trin for trin. Herudover er der elevmaterialer med en introduktion til modulet samt metode-ark. Til denne del skal du bruge følgende dokumenter:

  • Lærervejledning, Modul 3

Her gennemgås processen frem mod skabelsen af et bud på en løsning trin for trin. Du præsenteres desuden helt kort for ideen og teorien bag samskabelse.

  • Elevmateriale, modul 3 + Metode-ark

Her præsenteres eleverne kort for den overordnede opgave samt det at idéudvikle i grupper. Her finder du desuden de metode-ark, der fører eleverne gennem processen.

Ekstra: Til dig, der vil vide mere om samskabelse

Hvis du gerne vil vide mere om principperne bag samskabelse kan du dykke ned i dokumentet:

Det samlede materiale kan downloades her som zip-fil:

Børnenes klimamøde 2021 – undervisningsforløb

NB: Elevernes løsninger skal være indsendt til info@klimatorium.dk senest 11. juni 2021, hvis de skal være en del af Børnenes Klimamøde 2021.

da_DK
X