blank

Viden & Undersøgelse

Klimaquizzen (1-2 lektioner)

Klimaquizzen er en bevægelsesquiz. Grundstenen her er et QR-løb hvor eleverne skal ud og løbe ’Klimaruten’.  På Klimaruten kommer dine elever på en klima-skattejagt, der både giver viden og bevægelse. Du som lærer vælger selv ruten og hvor posterne skal placeres. Ud fra materialerne til rådighed,  sender du dem ud på jeres lokale klimarute. Ved hver post skal eleverne vha. QR-koder se en film og udfylde den medfølgende multiple choice-quiz.  

Der er i alt 10 emneopdelte klimavideoer med vært Maja Adjoa. Igennem disse videoer får eleverne viden omkring forskellige aspekter af klima og klimaforandringer.

blank

OPGAVER OG MATERIALE

Klimaruten

Denne klimarute indeholder i alt 10 poster.
Hver post er repræsenteret ved hjælp af en plakat med tilhørende QR-kode.
Print plakaterne ud og sæt dem op i skolens eget lokalområde.

QR-koden leder eleverne ind til en video om et delemne under den overordnede ramme Klima og Klimaforandringer. På hver af plakaterne er der desuden et felt, hvor du kan notere, hvor den næste post befinder sig.

Du skal altså som lærer selv sørge for at lave en rute, eleverne kan gå ad i jeres lokalområde eller på jeres skole, og sikre instruktion af eleverne, så de kan nå frem til de enkelte poster.

Det giver god mening at tilgå videoerne i kronologisk række- følge, men om nødvendigt kan der sagtens byttes rundt, for eksempel hvis eleverne skal fordeles på ruten.

Vi anbefaler, at du sender eleverne ud på ruten parvis eller i mindre grupper, så de kan tale med hinanden om emner og spørgsmål. Da de skal se videoerne på en relativt lille skærm, skal det ikke være i for store grupper.

Når eleverne sendes afsted på ruten, skal de, udover at med- bringe en smartphone eller tablet til at scanne QR-koderne, også have det printede quiz-ark med.

NB: Videoerne har i alt en varighed på omkring 25 minutter. Og da eleverne også skal nå at bevæge sig til og fra de forskellige poster og svare på quizzen, skal der sættes minimum én lektion af til quizzen alene.

Opgave-quiz efter endt bevægelsesquiz

Når eleverne har været igennem ruten, gennemgår du svarene i klassen – og I ser, hvem der var bedst til at følge med.

Du kan som lærer se quiz-svarene på lærevejledningen her og download af quiz-ark til eleverne her.

I forbindelse med, at I gennemgår svarene, samles der op i klassen.

• Hvad er de forskellige grupper kommet frem til?

• Hvad husker de bedst fra videoerne?

• Var der noget, der var særligt vildt, overraskende, eller svært at forstå?

Enkelte elever kan hænge quiz-svarark op på Vidensvæggen.

Børnenes Klimaunivers består af to bevægelsesquizzer som kan kombineres. Den første del består af at klæde eleverne på med klimaviden og den anden del består af viden om konkrete klimaløsninger. Denne bevægelsesquiz findes her under ’Klimaløsninger’.

BEVÆGELSE – JA TAK!

Meningen med QR-løbet er at få bevægelse ind i undervisningen.

Har I ikke mulighed for at afvikle QR-løbet, som det er tænkt, er det selvfølgelig muligt at vise videoerne i klassen via ovenstående links.

Som et alternativ til de printede poster kan du også lægge spørgsmål og links ind i find2learn, educaching eller en lignende geo caching app, hvis din skole bruger dette.

da_DK