Fra Landdistriktspuljen “Forsøgsprojekter” har Klimatorium fået tildelt kr. 500.000,- i tilskud til opbygning af udstillingen ”Vand uden grænser”.

– Vi er meget glade for tilskuddet. Både fordi det gør det muligt for os at opfylde vore ret høje ambitioner, men naturligvis også fordi vi føler, at det er en anerkendelse af det arbejde, der allerede er i gang og de mange projekter, der er på vej i kampen for at imødekomme klimaforandringerne, siger direktør i Klimatorium, Lars Nørgård Holmegaard.

– Vand uden grænser” tager afsæt i de store projekter, der er under udvikling i Coast-to-Coast projektet. Bl.a. den helt lokale historie om Thyborøn kanal og den vestlige Limfjord. Ud over en bred formidling om det udsatte område, fortælles historien om det højtvandsværn rundt om havnen i Lemvig – og Klimatorium – som er et af de mest synlige beviser på, at noget kan gøres i kampen mod miljøets hærgen.

– Et andet eksempel er klimavejen i Hedensted, som er et enestående tiltag. En 50 meter vej med såkaldt permeabel belægning – altså belægning hvor vandet kan sive igennem – og hvor det underste lag er et jordvarmeanlæg. En løsning som har alt i sig – sikrer vejene, renser det forurenede vand og giver varme til nærliggende bebyggelser. Det er stadig et forsøg – og der anlægges også en klimavej – og forsøget udvikles for at fortsættes – ved Klimatorium, så det kommer også til at indgå i udstillingen, siger direktør Lars Nørgård Holmegaard.

da_DK