SEKUNDAVAND – FRA PROBLEM TIL RESSOURCE

Formålet med projektet er at undersøge mulighederne for at bruge problemvand som vandforsyning til en meget vandslugende industri som PtX; for at spare på grundvandet og mitigere oversvømmelser. Projektet vil her undersøge om der kan laves et cirkulært system, der leder problemvand hen til PtX-industrien, når de skal bruge det, og samtidig leder de store mængder spildevand fra PtX hen, hvor der er brug for det. Dermed vil vi ikke kun finde en løsning der kan spare på drikkevandet, men også afhjælpe problemer både når der er for meget vand i samfundet, og for lidt vand

Grundvandet er i gennemsnit steget 1 m siden 1988, og der kommer både mere regn generelt, samt mere intense regnskyl. Samtidig stiger havvandet, og alt dette gør at vi får mere og mere terrænnært grundvand og intermitterende oversvømmelser som skal håndteres.

På samme tid, står vi overfor en energi revolution i Danmark, med anlæggelse af mange nye PtX anlæg, der kan lagre vind -og solenergi som brint. Denne proces er meget vandforbrugende, og vil i fremtiden komme til at tære på vores grundvandsressourcer. Som udviklingen ser ud lige nu, får vi kun mere problemvand der skal håndteres i fremtiden, samt at med den grønne omstilling, vil der sandsynligvis skulle laves mange PtX anlæg i Danmark i fremtiden, da vi har gode forudsætninger for brintproduktion – med både rigeligt grøn strøm og vand til rådighed. Derfor er det vigtigt at løse disse udfordringer allerede nu, da de ellers kan vokse sig meget store i fremtiden.

blank

Hvem vil få fordele ved projektet?

Det vil være en fordel for samfundet generelt, både i forhold til at spare på vores grundvandsreserver og lede overskydende vand i samfundet hen hvor det er nyttigt da PtX bruger store vandmængder.

Hvis terrænnært grundvand eller overfladevand kan udnyttes til at forsyne PtX, vil det være en fordel for anlæggene, da dette vand generelt har en lavere ledningsevne end grundvand, og der vil derfor kunne udnyttes en større %-del af vandet til PtX, hvilket betyder at deres omkostninger til vand nedsættes.

Med store PtX-anlæg der skyder op rundt omkring i Danmark, vil et mere holistisk syn på vandforsyning og håndtering styrke modstandsdygtigheden i samfundet, og for den nye industri. Dette vil skabe et mere trygt samfund, samt skabe flere jobs i en ny industri.

Overfladevand er før blevet udnyttet, og bliver også udnyttet nogle steder i Danmark i dag, til industrivand, men i lang tid har det ikke været nødvendigt, da vi har haft rigeligt med grundvand at tage af. Men da der bliver mere og større vandforbrugende industri, så det er nu nødvendigt at tænke i andre baner.

Er der noget nogle særlige milepæle?

– Vi har udpeget test-case. Det bliver et 500 MG grønt ammoniak anlæg i Lemvig Lommune
– Vi har kortlagt krav fra PTX-industrien.
– Vi er gået i gang med at kortlægge sekundavand-volumen i Lemvig Kommune.

Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name

Partnere i projektet

Skovgaard Energy

De er med da, de er en af partnerne der er ved at bygge et test-anlæg for at producere grøn ammoniak fra vedvarende energi tæt ved Ramme. De vil senere bygge er større anlæg på volder mark. Deres rolle i projektet er at bidrage med viden omkring PtX: Hvor vandforbrugende processen er, og hvilken type vand (kvalitet) der kan bruges, I hvilke perioder de kommer til at producere meget, og derved skal brbuge meget vand (som vinden blæser), hvor meget spildevand der bliver ved processen osv.

VIA University

Fra VIA er der 2 forskere med, med baggrund indenfor geologi og biologi, der begge arbejder med vand. De er med i projektet for at bidrage med viden om vandkvalitet, og teknologi indenfor vandrensning.

Aarhus Universitet

Her er der en forsker og to studerende med, som arbejder med computermodellering. Deres rolle bliver at bearbejde de data vi indsamler under projektet, og sætte dem ind i en model der kan illustrere og hjælpe med at forudsige hvordan vi kan bruge sekundavand til at forsyne PtX.

Klimatorium

……

Krüger

Krüger er med som ny partner, da de har ekspertise inden for vandrensning og vandkvalitet til PTX. Udover at PTX-anlæg kræver enorme mængder vand, så skal det vand, der skal bruges også være ultrarent vand. Med Krüger på holdet, er projektet nu bedre rustet til at rense problemvandet i marker og byer.

SEGES Innovation

SEGES Innovation arbejder med forskning og udvikling inden landbrugs- og fødevareområdet og er med, fordi landbruget netop oplever stigende udfordringer med terrænnær grundvand, der oversvømmer deres marker, og derfor har en interesse for at vi bliver bedre til at lede vand væk fra marker, f.eks. til PTX-anlæg.

Fem forsyninger

Forsyninger: Mariager Fjord Forsyning, Ringsted Forsyning og Vestforsyningen.

Forsyningerne kommer til at bidrage med at udforme projektet, så det bliver praktisk og forankret i virkeligheden. Det er vigtigt at have forsyningerne med, da vi vil kunne sammenligne udfordringer med forskellige typer sekundavand rundt omkring i landet, og vi vil kunne skabe fælles vidensgrundlag og finde kreative løsninger. PtX og forsyning af større industrier generelt, er en voksende opgave for forsyninger i hele landet. Som ene forsyning kan opgaven synes overvældende , og ikke alle har ressourcerne til at tænke langsigtet, men når man er med i projektet har man mulighed for at vidensdele og bruge tid på at lave en langsigtet plan, og ikke bare begynde at hive store mængder drikkevand op af jorden.

blank

Opstartsmøde med partnere

Aktiviteter

blank

 

Kontakt Klimatorium

Projektleder Pernille Weiland

Mail: pewe@klimatorium.dk

Telefon: 2165 7081

Brand Name
Brand Name

Sådan arbejder projektet med FN’s Verdensmål

blank
+
Projektet skal skabe job i den danske vandbranche med mulighed for eksport. Også muligheder for
arbejds pladser der rækker ud over landegrænserne.
blank
+
Projektet skal skabe grundlag for test og demonstration af ny teknologi, hvorfor innovation og smart
infrastruktur er et segment projektet understøtter.
blank
+
Vi skal være bedre til at reducere vores forbrug både som forsyning, forbruger, virksomhed, og
kommune etc. Dette skal der være fokus på i projektet, hvorfor bæredygtighed, cirkulær tænkning skal
være en naturlig del arbejdet.
blank
+
Projektet skal favne vandteknologi med fokus på klima. Her er et kæmpe potentiale da ny vandteknologi og brug af denne er en nødvendighed ift. klimaindsatsen. Der er behov for nytænkning ift. de fremtidige problemstillinger der vil opstå og allerede sker nu, for at bevarer den planet vi kender i dag. Projektet understøtter den teknologiske udvikling ift. klima-indsatsen.
da_DK