VUDP SASLO

VUDP SASLO

VUDP SASLO Gennem projektet i Thyborøn er satellitdata integreret med eksisterende hydrauliske modeller, for herved at kunne opstille dynamiske hydrauliske modeller, der sørger for store besparelser i forhold til drift og vedligeholdelsesarbejde i ledningsnettet. De...
VUDP-Geofysik i filtre

VUDP-Geofysik i filtre

VUDP-Geofysik i filtre Projektet ”Geofysik i drikkevandsfiltre” er et VUDP-projekt støttet af DANVA. Projektet har til formål at udvikle et måleudstyr som optimerer rensning af drikkevand. Rensning af drikkevand I Danmark pumper vi grundvand op for at producere...
MUDP-InnoFlot

MUDP-InnoFlot

Share on FacebookShare on InstagramShare on LinkedIn MUDP-InnoFlot – ressourceeffektiv genanvendelse af lossevand gennem innovativ flotationskoncept-innoflot Fyrtårnsprojektet Innoflot har fokus på at udvikle og teste ny metode til begrænsning af vandforbrug i...
VUDP-Valide analyser af mikroplast

VUDP-Valide analyser af mikroplast

VUDP-Valide analyser af mikroplast – fra regnvandsbetingede udledninger fra regnvandsbassiner Projektet ”Valide analyser af mikroplast og -gummi i regnvandsbetingede udledninger” er et VUDP-projekt støttet af DANVA. Projektet har til formål at få indblik i, hvor stor...
Regn med Thyborøn

Regn med Thyborøn

Regn med thyborøn  En del af byen skal aflede regnvand. Et projektområde hvor der skal laves klimatilpasning, med et stort opland som det skal gavne. Der samarbejdes mellem kommune og vandselskab samt øvrige projektdeltagere om at skabe en projektidé til et tværgående...
da_DK