Borgerinddragelse og organisationsmodeller, der kommer ”hele vejen rundt”, er kodeord i bl.a. tiltag til at imødegå konsekvenserne af klimaforandringer.

Når vandet stiger, rammer det befolkningen bredt. Både i det offentlige landskab og miljø og i de private hjem og haver. Der er et stort kendskabsniveau til konsekvenserne af de ændrede vejrforhold al den stund, at alle mærker dem så at sige på egen krop. Men alligevel er information et meget vigtigt element, da de foranstaltninger, der igangsættes både kan være meget dyre og have store konsekvenser for borgerne.

En vigtig funktion for Klimatorium er at hjælpe klima-projekter godt i gang – og at disse bliver både accepteret af og implementeret hos de borgere, der kommer til at mærke forandringerne. Den model, der her arbejdes efter, hedder quadruple helix og sikrer, at alle er med i beslutnings-processerne. Både det offentlige, de private virksomheder, uddannelsesinstitutioner og civilsamfundet.

Forud for den store beslutning i 2012 i Lemvig om at erstatte et gammelt højvandsværn på havnen med et nyt, der ville sikre byen mod vandstande op til 2,10 meter blev der udarbejdet en mockup – en model af det færdige produkt. Den 7 meter lange model havde både trappe og hvileplads samt keramisk dekoration – og naturligvis et stykke af selve muren. Det gjorde det let og overskueligt for kommunens politikere og teknikere at vurdere muren, og sammenholdt med tegninger og animationer, der viste den buede murs placering på havnen, blev beslutningen om at etablere ”Le Mur”, taget og etableret i vinteren 2012/13.

da_DK