KLIMAVEJEN – PERMEABLE BELÆGNINGER – C2C PROJEKT C22.

– Et Coast-to-Coast projekt.

Kraftige skybrud udfordrer lodsejere og myndigheder i Danmark.
Ekstreme mængder nedbør oversvømmer veje og boligområder og ødelægger kloakker.
I Hedensted har en række partnere skabt en multifunktionel løsning på problemerne.
KLIMAVEJEN er en ny vejtype, der håndterer store mængder vand. Vandet
ledes hurtigere væk og oversvømmer ikke kloakker og grøfter, når det siver gennem den permeable vejbelægning ned i vejkassen.
Vandet genererer samtidig energi til opvarmning af bygninger.

”Klimavejen vedblank Hedensted er et af
de værktøjer vi kan bruge til den grønne
omstilling”.
Theis R. Andersen,
Forskningschef, VIA Byggeri,
Vand & Klima, Horsens

da_DK