Siden 1950erne har plast været den måske vigtigste byggesten for det, vi betragter som det moderne liv. Men den eksplosive vækst i forbruget af plast har ikke kun givet hele kloden adgang til titusindvis af fantastiske varer. Plast har også skabt et af vor tids største affaldsproblemer.

Problemet går igen over det meste af kloden, hvor plast enten ender som affald på landjorden eller i havet, der i øjeblikket modtager 15 tons plast hvert eneste minut.

Det er derfor ikke usandsynligt, at der en dag vil være mere plast end fisk i oceanerne. Det anslås, at forbruget af plast firdobles de næste 30 år! Udfordringen er derfor at bevare vidundermaterialet plast, og samtidig undgå affaldsproblemerne.

Det er den idé, som virksomheden Plastix A/S er bygget på. Virksomheden er næsten symbolsk startet, hvor problemet de seneste år er blevet allermest synligt, med den plast, der ender i havet. Frem for at ende i vores ocean- og havmiljø, eller på lossepladser rundt om på kloden, bliver brugte udtjente fiskenet, trawl og reb i Lemvig til en ny kvalitets plastråvare, som virksomheden kalder Grøn Plast.

Det løser ikke bare affaldsproblemer, men bidrager også til at løse klimaudfordringer, da det er meget CO2-intensivt at producere helt ny plast. Som tommelfingerregel skal man bruge to liter råolie og en masse vand og energi for at producere ét kilo plast.

I forhold til nyproduceret plast, sparer Grøn Plast fra Plastix atmosfæren for mindst 82% CO2 udledninger.

Plastix modtager de brugte net og reb primært fra den maritime industri. Virksomheden sammenarbejder med alle aktører i værdikæden: Lokale og nationale myndigheder, fiskerne, havnene, virksomheder og

NGO’ere fra alle egne af verden.

Plastix’ unikke mekaniske genbrugsteknologi har gjort fiskenet og reb til en del af et cirkulært loop, hvor materialet altid forbliver i værdikæden og aldrig bliver til affald.

I Danmark har vi tradition for at indsamle affaldsplast, og de fleste af os tror, at vi ved at sortere plastaffaldet for sig, har bidraget til en løsning. Men det er kun halvt rigtigt: Desværre bliver kun en lille andel genanvendt. Faktisk er plast et cirkulært materiale – man kan genanvende langt de fleste plasttyper.

blank

”Det er helt afgørende at vi forholder os til problemstillingerne med plast allerede i idé- og designfasen af produkter. Det handler særligt om, at produkterne skal designes, så de kan adskilles og genanvendes, og at de produceres med så højt indhold af genanvendt plast som muligt. Det betyder, at vi skal til at tage stilling til, hvordan vi håndterer produktets andet, tredje eller fjerde liv tidligt i processen”, udtaler Hans Axel Kristensen, adm. direktør, Plastix.

Plastix A/S er medlem af Klimatorium.

 

da_DK