Vil du blive klogere på, hvilken betydning og potentiale klimaveje har for de klimaforandringer, vi står over for? Så har du chancen, når VIA i samarbejde med Klimatorium inviterer til event om klimaveje den 29. april – og det foregår alt sammen live fra Lemvig.  

Der står klimaveje på skoleskemaet, når VIA University College inviterer til liveevent i anledning af Forskningens Døgn. Live fra Klimatorium i lemvig fortæller forskerne fra VIAs Forskningscenter for byggeri, energi, vand og klima om Klimavejens historie, ydeevne, muligheder og perspektiver. Det hele sker i samarbejde med Klimatorium.

”Klimaforandringer ændrer nedbørsmønstrene og udfordrer det eksisterende kloaknet med oversvømmelser til følge. Det kan klimaveje ændre på. Klimavejen i Hedensted kan både håndtere overfladevandet og samtidigt trække energi ud af regnvandet og den omkringliggende jord, som bruges til at opvarme et nærliggende børnehus. Klimavejen er et godt eksempel på et tværfagligt forskningsprojekt, hvor både praksis, myndigheder, borgere og vidensinstitutioner samarbejder om at finde de bedste løsninger. Der er masser af potentiale i klimaveje til at understøtte den grønne omstilling i Danmark, og det sætter vi fokus på i præsentationen. I VIA uddanner vi klima- og forsyningsingeniører, og i forskningscentret er det her blandt vores kernekompetencer – så vi glæder os til at udbrede viden om emnet,” fortæller Theis Raaschou Andersen, der er forskningschef ved Forskningscenter for byggeri, energi, vand og klima.

Forskning spiller afgørende rolle

Hos Danmarks internationale klimacenter, Klimatorium, er Forskningens Døgn vigtig.

”Når vi skal vende klimaudfordringer til klimaløsninger skal alle på banen og samarbejde. Vi skal have sat forskere sammen med erhvervslivet, civilsamfundet og offentlige myndigheder,” siger direktør Lars Holmegaard fra Klimatorium.

Han glæder sig til dagen og forklarer, at Klimatorium løbende hjælper med at gøre svært tilgængelig forsker-viden til letforståelige løsninger, som måske endda kan realiseres og gøres til egentlige produkter af virksomheder. Til gavn for alle.

”For klimadagsordenen er vor tids ubetinget største udfordring, der skal vendes til muligheder. Her spiller forskningen en afgørende rolle, ” siger direktøren.

Alle er velkomne

Eventet finder sted den 29. april fra kl. 10.00-11.00 i Lemvig, men på grund af corona inviteres folk til at se med live gennem Zoom. Der vil dog stadig være masser af muligheder for at stille spørgsmål undervejs.

”Ideen med at holde sådan et event her i anledning af Forskningens Døgn er at få udbredt forskning noget mere – for vores forskning vedrører nemlig alle. Derfor håber vi også på, at alle, der har interesse i emnet vil deltage. Det kan både være elever på gymnasier og fagpersoner, men det er også for helt almindelige mennesker. Vi håber at gøre alle klogere,” fortæller Theis Raaschou Andersen.

Eventet kræver ikke tilmelding, men kan tilgås gennem et link på via.dk/forskningens-doegn

da_DK