Planet Bee og Klimatorium udvikler løsning med tilplantede bede og insekt-levesteder

Det er ikke kun klimaforandringer forårsaget af vand, der fokuseres på i Klimatorium. Biodiversiteten er i krise, og der er mangel på viden og data til at løse opgaven. Det får nu Klimatorium til at indgå et samarbejde med Planet Bee, der har samlet en kreds til udvikling, forskning og implementering af løsningen.

Michael Hübertz fra Planet Bee udtaler om samarbejdet, at det er et mål at få den første prototype på et af de bede, der skal danne grundlag for den færdige løsning, etableret i løbet af 2020. Hen over vinteren opbygges højbedet med indbyggede kameraer, der kan generere data på antal og arter af bier og andre flyvende insekter.

Det er ambitionen, at projektet for alvor kan udrulles til at blive landsdækkende i 2022 samt konceptmæssigt udvides med komplementære produkter samt medarbejderinddragelse. På sigt er det ambitionen at lave en mærkningsordning for biodiversitet i Danmark og internationalt.

 

Billedetekst: Med Michael Hübertz, Planet Bee til venstre og Lars Nørgård Holmegaard, direktør i Klimatorium i front, ses her kredsen bag den nye løsning til fremme af biodiversiteten.

da_DK