Debatforum’et Nordic Dialogue sætter i samarbejde med Klimatorium og konsulentvirksomheden Kyst-havneviden fokus på fremtidens kystsikring i Danmark. Det sker på konference ved Danmarks internationale klimacenter i Lemvig den 3. maj. Omdrejningspunktet går på, hvad det ændrede klima konkret kommer til at betyde for Danmark.

Se program 👉 NORDIC Dialogue – og tilmeld til konferencen

Konferencen afsøger udfordringer og løsninger omkring en national handlingsplan og ansvarsfordelingen mellem kommuner, stat og lodsejere for udgifterne til sikring af kyster og værdier på land.

Kort sagt: Hvem har ansvaret for kystsikring, og hvem skal betale?

Arrangør og politisk faglig chef Preben Bonnén fra Nordic Dialogue ser Klimatorium og Lemvig som det oplagte sted for konferencen, for netop i Lemvig er ændringerne synlige og kommunen har fundet gode løsninger på udfordringerne.

”Intentionen med konferencen på det nyetablerede nationale Klimatorium i Lemvig er at bidrage til overvejelser og drøftelser om indholdet i en kommende nationale handlingsplan, som også omfatter ansvarsplaceringen og fordelingen af de økonomiske omkostninger mellem stat, kommuner og lodsejere”, udtaler Preben Bonnén.

”Arbejdet med Klimatorium og det regionale klimatilpasningsprojekt Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC) har netop vist, at klimatilpasningen har brug for klare statslige rammer, stærk regional koordinering og lokal handling. Det skal vi nu have udviklet nogle langtidsholdbare modeller for på samfundsniveau, siger formand for udvalg for regional udvikling i Region Midtjylland og bestyrelsesformand i Klimatorium, Jørgen Nørby (V).

Regeringen og en række støttepartier har afsat 350 millioner kroner, som skal række frem til 2023. Men flere penge vil følge efter, og konferencen zoomer ind på konkrete cases for kystbeskyttelse på Nordfyn, ved Struer og Thyborøn Kanal

Repræsentanter fra staten og forskere fra Aarhus Universitet og DTU giver på konferencen et bud på statens forventninger til konsekvenserne af et ændret klima, forslag til optimal kystsikring og ikke mindst et bud på de reelle omkostninger ved løsningerne. I dag er det op til de enkelte kommuner at træffe beslutninger om kystsikring, men konferencen sætter også fokus på ønsket om en national handlingsplan.

blank

Henrik Steinicke fra Lemvig-virksomheden Kyst-havneviden har indlæg på konferencen i Klimatorium.

Ifølge direktør Henrik Steinicke fra konsulentselskabet Kyst-havneviden i Lemvig fylder spørgsmålet om den økonomiske ansvarsfordeling meget i kystbeskyttelses-projekter rundt om i Danmark. “Kyst-havneviden finder, at der er behov for mere vidensdeling og debat om, hvem der skal bære omkostningerne til klimatilpasset kystbeskyttelse. Det økonomiske aspekt, herunder bidragsfordelingen, er en kæmpe del af et kystbeskyttelsesprojekt. Alle ønsker, at materielle og immaterielle værdier beskyttes, men den økonomiske ansvarsfordeling stilles der tit spørgsmål til”, siger Henrik Steinicke.

 

Også borgmester Erik Flyvholm fra Lemvig Kommune finder debatten nødvendig. ”Klimaændringerne er ikke skabt i et nationalt eller lokalt afgrænset område, men på globalt plan. For den enkelte grundejer og/eller kommune, der skal betale for klimatilpasningen, kan det faktum, at problemet er skabt på globalt plan, være med til, at byrden med betaling af alle projektomkostninger føles uretfærdig”, siger Erik Flyvholm (V).

 

Kontaktinfo:

Preben Bonnén, politisk faglig chef, NORDIC Dialogue: Tlf. 50 38 63 99

Jørgen Nørby, formand for udvalg for regional udvikling i Region Midtjylland og bestyrelsesformand i Klimatorium: Tlf. 29 45 52 61

Henrik Steinicke, direktør, konsulentselskabet Kyst-havneviden: Tlf. 26 70 02 15

NORDIC dialogue er en del af NORDIC dialogue & analytic og er et uafhængigt tværfagligt debat- og mødeforum, som har fokus på en række forskellige aktuelle og relevante samfundsfaglige problemstillinger inden for fagområderne politik, økonomi, erhverv, klima, cybersikkerhed, samfundssikkerhed og beredskab, historie, kultur, religion, m.fl. For NORDIC dialogue handler det om at skabe indsigt og forståelse for de forskellige samfundsrelevante fagområder, ligesom det handler om at styrke den demokratiske og tværfaglige dialog, og således få skabt en motivation i samfundet til, at ville deltage og engagere sig i debatten om samfundets udvikling generelt.

Alle konferencer, webinar og events kan ses i Arrangement kalender  

 

da_DK