Klimatorium og Geo vil sammen med blandt andre Lemvig Gymnasium integrere faget geologi i undervisningen og gøre geologi til et attraktivt studie og uddannelse. Projektet har allerede fået millioner af kroner i støtte fra Novo Nordisk Fonden.

Geo er en rådgivende ingeniørvirksomhed, der er ekspert i løsninger med jord, undergrund og vand. Geo løser opgaver indenfor byggeri, anlæg, industri, energi- og vandforsyning med bæredygtige klimaløsninger.

Digital undervisningsplatform

Samarbejdet mellem Geo og Klimatorium har som mål at udvikle en digital undervisningsplatform for geologi, der på universiteter kaldes geoscience, eller videnskab om geologi. Platformen tager afsæt i en allerede eksisterende platform GeoAtlas Live, der benyttes af professionelle brugere.

Klimatorium skal som formidlingsplatform udbrede kendskabet til geoscience over for undervisningsinstitutioner og erhvervsvirksomheder, der vil ud i verden med sine produkter.

blank

Mads Robenhagen Mølgaard, afdelingsleder ved Geo og ansvarlig for projektet

– Det er hensigten at gøre faget mere levende og nærværende for elever på ungdomsuddannelser ved at skabe en tydelig rød tråd mellem teori, model og virkelighed. Vi håber, mange flere unge får interesse for faget, siger Mads Robenhagen Mølgaard, som er afdelingsleder ved Geo og ansvarlig for projektet.

 

 

 

 

 

 

Geoscience

Geoscience er videnskaben om jord. Hvorfor den er, som den er, og hvordan levende væsener påvirker og kan påvirke den. Emner kan blandt andet være naturens kredsløb, vand og geotermisk varme, havbundsforhold, atomenergi, råstoffer, landskabsformer, hvordan vulkaner opfører sig, olie og undergrund, og vindmøller.

Med afsæt i geoscience er det muligt at arbejde som geologer, ingeniørgeologer, geofysikere, dataforskere, klimaforskere, meteorologer og inden for undervisning.

  – Det er et meget samfundsrelevant studie, der giver studerende mange egenskaber inden for forskellige fag, og så er der en klar linje direkte over til grøn omstilling. Faget er mere nødvendigt end nogen sinde, understreger Mads Robenhagen Mølgaard.

Geo stiller undervisningsmaterialer til rådighed for lærere og elever, som kan anvendes i fag som naturgeografi, biologi, fysik og kemi. Det aktuelle projekt har gymnasieelever som primære målgruppe.  Det handler om at få flere unge til at læse geoscience. Lemvig Gymnasium er part i projektet.

– Med Geo’s undervisningsplatform kan vi få spændende oplysninger om undergrunden på Lemvigegnen. Blandt andet et tværsnit af tredimensionelle modeller af et hvilket som helst jordlag i hele kommunen. Det er et program, elever kan sætte sig ind i og bruge. Det giver nye muligheder og er et spændende tilbud i undervisningen, som vi ser frem til, siger Martin Rungø Hilligsøe, biolog og naturgeografilærer på Lemvig Gymnasium.

I sin undervisning har han specielt perspektiv på drikkevandsforsyning i kommunen og på jordbundsforholdene i Thyborøn, hvor jorden sætter sig.

Overblik og information

En anden vigtig del af det ny samarbejde er, at Klimatorium kan skabe overblik over, hvad der sker inden for faget og branchen og skabe kontakt med uddannelsesinstitutioner og andre vidensvirksomheder.

– Vi har i GeoAtlas Live en platform, der professionelt anvendes bredt, og som nu gøres mere uddannelses orienteret. Den giver elever og lærere mulighed for at se, hvordan geologien er lokalt og undersøge forandringer og betydningen i relation til klimatilpasning, siger Mads Robenhagen Mølgaard.

 

Fakta Box:

Projektet gennemføres blandt andet i samarbejde med Lyngby Gymnasium, Lemvig Gymnasium, Geopark Vestjylland, Klimatorium og Alexandra Instituttet.

Københavns og Aarhus Universitet plus Undervisningsministeriet er med i en følgegruppe som sparring.  Projektet startede 1. august 2020 og løber over to år frem til 31.07.22.

 

 

da_DK