New Zealand delegation er så inspireret af Klimatorium, at de ønsker at bygge deres egen version.

Tidligere i år tilbragte en delegation fra New Zealand fem dage i Danmark for at udforske løsninger til vand- og klimatilpasning og mere specifikt for at lære mere om Lemvig Kommunes ”Klimatorium”. Besøget resulterede blandt andet i et fremtidig samarbejde om udvikling af et klimakatorium på den sydlige halvkugle i New Zealand.

 

New Zealand vil lære af Danmark
Selvom New Zealand og Danmark ligger på modsatte sider af verden, deler de flere bekymringer vedrørende klimaændringer og samfundsmæssig modstandsdygtighed. En del af grunden til, at delegationen aflagde besøg i Danmark, var at udnytte dansk ekspertise inden for vandforvaltning og klimaforebyggelse. Delegationen bestod af ti offentlige og private repræsentanter fra Nelson fra South Island, herunder borgmesteren i Nelson, Rachel Reese, og bestyrelsesmedlem Miriana Stephens fra Wakatu Incorporation, et firma, der forvalter jord- og vandressourcer på vegne af deres maori-indfødte familier fra dette område.

Turen blev arrangeret i samarbejde med både State of Green, Region Midtjyllands kyst til kystklimaudfordring (C2C CC), der leder Climatorium-projektet og konsulent Sarah Lund. Delegationen besøgte fem forskellige danske kommuner for at udforske de forskellige danske løsninger inden for klimaresistens.

Delegationen var især interesseret i Lemvig Klimatorium og tilbragte to dage i Lemvig for at lære mere om byens nye internationale klimacenter.

blank

Illustration: 3XN

Lemvig Kommune er en af de mest klimaudfordrede regioner i Danmark. Klimatorium er en del af C2C CC-projektet og arbejder med spørgsmålene om hav, kyst og vand. Formålet med Klimatorium er at indsamle viden om vand, der er relevant for erhvervslivet, samt turisme og lokalbefolkningen. Klimatorium – som vil blive bygget af 3XN Arkitekter, Orbicon og SLA – er planlagt afsluttet i 2020 og vil fungere som et fælles rum for både private virksomheder og forskningsinstitutioner.

 

Vi skal stå sammen om klimaløsninger
Nelson borgmester forklarede, at oprettelsen af et klimatatorium i New Zealand ikke kun ville fremme samarbejdet om klimaløsninger mellem forskellige interessenter – private virksomheder, akademiske institutioner og offentlige myndigheder – men også stimulere den sociale og økonomiske vækst i landet.

Stephens fortalte Folkebladet Lemvig, at i betragtning af deres oprindelige kultur og viden om miljøbeskyttelse er de forpligtet til at ”have grønne energiløsninger, der er langsigtede” og ser frem til at opbygge partnerskaber med andre “Klimatorier” fra hele verden. ”Vi har samlet meget inspiration i Danmark, som vi kan implementere på New Zealand.”

 

Gensidigt fordelagtige løsninger gennem fremtidige partnerskaber
Baseret på indsatsen fra Udenrigsministeriet, der støttede promovering af Lemvig Climatorium som en eksportmodel på vand konferencen i New Zealand i 2017, har New Zealand allerede påbegyndt flere samarbejdsprojekter med Dansk Klimatorium inden for forskning og akademi – og har udtrykt stærk interesse for at samarbejde med danske virksomheder.

I øjeblikket arbejder Lemvig og New Zealand på et projekt inden for uddannelsesområdet, der er inspireret af MAD (Make A Difference), hvilket er et projekt fra Auckland University. Kort fortalt fremmer MAD klima- og vanduddannelse i skoler, samt hjælper med til at skabe inspirerende unge klima- og vandambassadører. Ønsket er at skabe et samarbejde indenfor MAD mellem New Zealand og Danmark og hvis det lykkes, kan projektet udvides til at omfatte andre EU-lande gennem Erasmus-programmet – en mulighed, der yderligere kan styrke partnerskaberne mellem EU og New Zealand.

 

Globale klimaudfordringer skal løses gennem samarbejde
Lars Nørgård Holmegaard, direktør for Lemvig vand- og spildevandsværktøj og projektleder for Lemvig Climatorium fortalte Visit Nordvestjylland, ”I Danmark mener vi, at de globale klimaudfordringer skal løses gennem samarbejde. Udviklingen af nye klimaløsninger kræver både lokal og international samarbejdsindsats. Derfor har Klimatorium været proaktiv med at arrangere denne delegationsturné og inkluderet andre relevante klimaprojekter i regionen.”

Han bekræftede, at et samarbejde mellem Lemvig Klimatorium og et lignende Klimatorium i New Zealand ville være gensidigt fordelagtigt, og forventer fremtidige samarbejdsmuligheder inden for vand- og klimaløsninger.

da_DK