Vi håber, I alle i denne rædselsfulde Corona tid fortsat er ved godt helbred.

Vi må alle erkende, at uanset vores enorme viden og ressourcer i en globaliseret tid, lever vi i en verden, hvor selv en simpel virus kan vælte det hele omkuld og sætte en hel Verden i stå og i krise.

Netop som vi havde samlet en masse gode kræfter og skulle have lagt strategi og udlagt linjerne for det videre arbejde i Klimatorium – væltede korthuset.

Heldigvis er byggeriet endnu ikke blevet berørt af Corona, og bygningen forventes stadig at være klar til indvielse til august, men også her må vi konstatere, at det stort anlagte åbningsarrangementet samt klima folkemøde ikke kan gennemføres som tænkt.

Det vil for alle parter være rigtig ærgerligt og med store tab til følge både økonomisk, men ikke mindst for Klimatorium pressemæssigt – og dermed hele Lemvig Kommune –  hvis vi ikke på een eller anden måde gennemfører indvielsen.

Vi arbejder derfor videre frem mod indvielse d. 19.-22. august, men undersøger p.t. mulighederne for en hel anderledes indvielse og åbning, – og i den forbindelse har Corona’en på trods af sin fulde rædsel også vist nye muligheder i den virtuelle verden, så forhåbentlig lykkes det at få involveret landsdækkende medier.

Vi håber, vi i løbet af kort tid får en afklaring og vil kunne vende tilbage med positivt nyt.

Venlig hilsen og fortsat godt helbred.

Jørgen Nørby (formand) og Lars Nørgård Holmegaard (direktør)

da_DK