Rådgivningsvirksomheden NIRAS fortsætter det tætte samarbejde og bliver nu også en del af Klimatorium

 

Rådgivningsvirksomheden NIRAS har været med fra de første tanker blev udtænkt om Klimatorium, og derfor var det oplagt at fortsætte samarbejdet i Klimatorium. Tom Heron, direktør for Vand og Miljø i NIRAS, fortæller:

”De klimamæssige udfordringer kræver, at vi samarbejder på tværs af fag, interesser og landegrænser for at finde de bedste løsninger. Og det er netop ånden i Klimatorium, som er en unik platform for samarbejde og synergi. Som en del af Klimatorium kan vi bidrage til at udvikle fremtidens klimaløsninger, og derfor er det interessant for os at være med.”

Siden 2015 har NIRAS været med til at konceptudvikle Klimatorium, hvor iværksætterkulturen og evnen til at tage klimaudfordringer op og vende dem til udvikling bliver Klimatoriums DNA.

”Noget af det, de kan i Klimatorium, er at arbejde ud fra en Quadruple Helix tilgang, hvor civilsamfundet spiller en særlig rolle i udviklingsprojekterne. Eksempler er en klimalinje i gymnasiet og lokale kræfter, der bidrager direkte i projekterne”, fortæller Anja Wejs, rådgiver i NIRAS.

NIRAS arbejder på et af Klimatoriums kerneinnovationsprojekter – ’Geofysik i filtre’. Projektet søger at finde det mest optimale tidspunkt at rense sandfiltre på i forbindelse med drikkevandsrensning. Dermed spares store mængder vand og indirekte energi og CO2. Projektet er støttet af VUDP – Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram.

Foto: Tom Heron, direktør for Vand og Miljø i Niras -medlemmer af Klimatorium.

da_DK