Quadruple Helix

“Kva-Dråble-heliks” – ordet er svært at sige, og hvad er det lige det betyder?

Måske snubler du over ordet. Det er svært at sige – og hvad er det – og hvordan skaber det værdi?

Det er et udtryk for samarbejde mellem det offentlige, private virksomheder, uddannelsesinstitutioner og civilsamfundet.

Et samarbejde, der definerer udfordringer og finder løsninger. Man sørger for, at alle bliver hørt og inddraget – netop den organisationsmodel, som Klimatorium arbejder efter.

Et godt eksempel på et sådan samarbejde, er projektet med satellitreflektorer produceret i Lemvig Kommune:

Lemvig Vand & Spildevand A/S (LVS) er en offentligt ejet virksomhed. Her oplever man, at der sker brud på drikkevands- og spildevands-ledninger pga. sætninger efter en årrække i jorden. Det er tids- og ressourcekrævende at lokalisere bruddene, og den nye teknik vil med meget større præcision lokalisere sætningerne.

  • Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (det offentlige) stiller frie satellitdata og beregninger til rådighed.
  • Kystdirektoratet, DTU Space og National Space Institute (uddannelsesinstitution) bidrager med den nyeste viden.
  • Geopartner Inspections og Kynde & Toft (private virksomheder) producerer reflektorer, som opsamler satellitdata og lokaliserer sætningerne med stor præcision.
  • Det skaber arbejdspladser og eksport, gør LVS’ drift billigere og forlænger rørenes levetid (til glæde for civilsamfundet

blank

da_DK