Ni medarbejdere ved Region Midtjyllands kontor for jordforurening flytter ind i Klimatorium-bygningen i Lemvig. En af de store opgaver for regionens folk, jordforureningskontoret, bliver den historiske oprensning af Høfde 42.

De ni medarbejdere har første arbejdsdag i Klimatorium torsdag, hvor de indgår i kontorfællesskab med Lemvig Vands medarbejdere, der også holder til i den prisvindende bygning på havnen i Lemvig.

– Vi har kendskab til tusindvis af forurenede grunde i Region Midtjylland. Fra vores nye kontor i Lemvig skal vi arbejde med jordforureningsopgaver i hele regionen fortæller Morten Bondgaard, chef for Region Midtjyllands kontor for jordforurening, og fortsætter:

– En af de største udfordringer bliver arbejdet med at fjerne forureningen ved Høfde 42 og på Cheminovas gamle fabriksgrund. Ved at komme fysisk tæt på opgaverne kan vi følge og koordinere arbejdet effektivt. Vi ser frem til at komme i gang.

Fra politisk hold ses indflytningen også som et led i at styrke alle områder af regionen og bevare arbejdspladser lokalt.

– Det er vigtigt, at vi kommer hurtigt i gang med oprydningen. Ved at placere kontoret i Klimatorium kommer medarbejdere tæt på opgaverne. Samtidigt fastholder vi regionale arbejdspladser i den vestlige del af vores region, siger Jørgen Nørby, der er formand for Regional Udvikling.

 

Mange millioner

I Region Midtjylland findes der tre såkaldte generationsforureninger. Det er gamle forureninger, der truer miljøet og skaber store problemer for omkringliggende områder. Alle tre ligger på Harboøre Tange ved Cheminova.

Oprydningsarbejdet på Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriksgrund ventes at koste i alt cirka 500 millioner kroner. Oprensningen af Høfde 42 kommer i udbud senere i år.

Hos borgmester i Lemvig Kommune, Erik Flyvholm, er glæden stor.

– Det bliver godt at få renset op ved høfde 42. Samtidig glæder det mig naturligvis, at vi lokalt får flere spændende jobs til området, siger han og ser også indflytningen som en mulighed for at styrke samarbejdet mellem de mange selvstændige aktører, der arbejder med klima.

Det samme gør formand for Lemvig Vand, Steffen Damsgaard.

– Bygningen for Danmarks internationale klimacenter, Klimatorium, huser allerede Lemvig Vands medarbejdere. Nu flytter også andre dygtige fagfolk ind, siger han og peger på, at også Kystdirektoratet holder til i Lemvig, og der er gang i rigtig mange spændende energi-projekter i området.

 Forureningerne på Harboøre Tange er grundigt undersøgt, og Region Midtjylland, der har ansvaret for oprydningen, er i gang med det forberedende arbejde. Teknologien til at rense forureninger op er udviklet i samarbejde med virksomhederne Krüger og Fortum, som har udviklet metoder til rensning af forurenet jord fra Høfde 42.

 

Fakta / Baggrund:

I december 2020 besluttede partierne bag Finansloven 2021, at der skulle afsættes 630 mio. kroner over fem år til den første fase af en oprensning af generationsforureninger i Danmark. I denne fase skal der bl.a. renses op på Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriksgrund på Harboøre Tange. Desuden giver Auriga Industries A/S (tidl. ejer af Cheminova), der er et datterselskab under Aarhus Universitets Forskningsfond, et engangsbeløb på 125 mio. kroner til oprensning ved Høfde 42. I 2019 blev der desuden øremærket 50 mio. kroner på finansloven til forureningen på Harboøre Tange.

da_DK