blank

I politikken i dag mandag d. 27. januar, kan du læse en fin artikel af Ellen Ø Andersen, om hvordan satellitdata skal blive lettere anvendeligt og hvordan det giver store besparelser hos bla. Lemvig Vand og Spildevand, ved at påvise sætninger i jorden. Et projekt samarbejde som nu er støttet af ESA, som vi er stolte af at være en del af.

For nogle år siden blev man opmærksom på at jorden hele tiden sætter sig, og særligt i Thyborøn. Det er let at forestille sig, at det giver problemer i f.eks.. et afløbsrør, som skal lede vandet i èn retning – nemlig til renseanlægget. Afløbsrør som udgør hovedkloakken i vejen, er som regel etableret med få millimeters fald pr løbende meter, da særligt et terræn som Thyborøn er meget fladt. Når jorden over en årrække stille og roligt ændre sig, og sætter sig – så følger røret desværre med. Meget hurtigt vil vandet dermed kunne risikere at løbe den modsatte vej, som det allerede er sket nogle steder i Thyborøn.

I andre situationer kan det være en vandledning der simpelthen knækker, fordi jorden trækker i hver sin retning. Sætningerne er nemlig meget uens.

Et nyt 2årige projekt har netop modtaget 2,4 millioner kroner i støtte fra det europæiske rumagentur ESA. I dag er satellitdata tilgængelige, men det kræver et stort arbejde at gøre dem anvendelige. Projektet skal kombinere SDFE`s(Styrelsen for Dataforsyning og Effektivitet) allerede tilgængelige beregninger, satellitmålinger og DTU Space(Institut for Rumforskning og Rumteknologi)som kan kombinere de forskellige typer data og gøre den viden anvendelige for bla. forsyningsselskaber, kommuner og politikere, og være med til at give et bedre beslutningsgrundlag i alt fra kloakering,  til klimasikring og infrastruktur. Geopartner er projektleder på opgaven og Klimatorium er strategisk partner i projektet og skal støtte vidensdeling  og samarbejde mellem det offentlige, private virksomheder, uddannelsesinstitutioner og civilsamfundet – en løsning kaldet Quadruple Helix.

blank

Se pressemeddelsen fra Geopartner : https://geopartner.dk/nyheder/nye-satellitdata-kan-revolutionere-klimasikring-og-landmaaling-i-danmark/

Når vi kan kombinere det nævnte satellitdata med projektering og renovering af vores forsyningsledninger, er besparelserne hurtige at få øje på hos Lemvig Vand og Spildevand. Det har stor betydning for levetiden af et ledningssystem, når vi kender og kan forudsige forudsætningerne for dens vilkår i mange år frem i tiden. Vi kan projektere bedre, og vi kan renovere ledninger der allerede er beskadiget smartere. Og vi får ledninger der holder flere år end de ville gøre inden vi havde den viden.

Vi glæder os til det spændende projekt.

da_DK