Lemvig og Skanderborg skal hver rumme et fyrtårn i det særlige Coast to Coast Climate Challenge projekt

Lemvig og Skanderborg skal hver rumme et fyrtårn i det særlige klimatilpasningsprojekt Coast to Coast Climate Challenge. Mandag mødtes parterne derfor for at diskutere, hvordan de kan bruge hinanden i det kommende arbejde.

Mens politikerne i Lemvig går i gang med at bygge et Klimatorium, er man i Skanderborg allerede færdige med at bygge deres Aquaglobe.

“Man kan sige, at Skanderborg nu har bygningen, mens vi har projekterne” siger Erik Flyvholm, borgmester Lemvig.

 

Millionprojekt

Coast to Coast Climate Challenge er et klimatilpasningsprojekt, der løber frem til udgangen af 2022. Projektet støttes af LIFE-programmet med 52 millioner kroner, men dertil kommer alle anlægsomkostninger, der skal bruges.

Projektet ledes af Region Midtjylland, der i tæt samarbejde med 30 partnere vil finde løsninger på mange af de udfordringer, som klimaforandringerne vil byde på. Faktisk skal der afvikles 24 delprojekter på tværs af regionen, og her af skal to projekter være fyrtårnsprojekter. Tanken er, at både Aquaglobe og Klimatorium skal informere, forske og undervise i, hvordan man løser de forskellige problemstillinger, som klimaforandringerne vil medføre.

I Lemvig Kommune har man i flere år arbejdet med de problemstillinger, som stigende vand i havet og i Limfjorden giver. Derfor er der opført en højvandsmur på havnen i Lemvig, og der arbejdes med at indsnævre Thyborøn Kanal for at undgå truende stormfloder i den vestlige del af Limfjorden.

Udvikle Løsninger

Aquaglobe i Skanderborg skal udvikle og samle viden om, hvordan man løser problemer med stigende nedbør og dermed undergår oversvømmelser fra vandløb og søer. Klimatoriet i Lemvig skal samle tilsvarende løsninger på, hvordan kommunerne ruster sig i kampen mod de stigende vandmasser fra hav og fjord. Samlet set skal de to fyrtårnsprojekter sikre, at Region Midtjylland kommer i førertrøjen, når der skal udvikles nye klimaløsninger. Begge institutioner skal arbejde tæt sammen med undervisningsinstitutioner og især erhvervsliv om at udvikle løsningerne.

Mandag mødes repræsentanter for de to kommuner, Region Midtjylland samt de lokale forsyningsselskaber for at diskutere, hvordan man kan arbejde endnu tættere sammen i de kommende år. Alle ser blandt andet frem mod 2020, hvor det verdensomspændende IWA, International Water Association, holder verdenskongres i København.

“Og har vi noget at byde ind med til den tid, burde vi også kunne trække en del af interessen her over,” siger Erik Flyvholm.

Foreløbigt er Klimatorium i Lemvig dog kun på tegnebrættet. Opgaven med at opføre Klimatoriet er lagt i hænderne på Lemvig Vand og Spildevand, der foreløbigt er i gang med at indhente ønsker til byggeriet. I starten af det nye år får alle lov til ønske opgaven med at tegne den nye bygning.

“Det bliver en proces, hvor vi skal finde seks arkitekt- eller ingeniørvirksomheder, der bliver prækvalificerede til at komme med deres ide til et byggeri,” siger direktøren for Lemvig Vand og Spildevand, Lars Nørgård Holmegaard.

da_DK