Med hav og vand overalt skal Danmark ruste sig til et forandret klima. Den udfordring er samtidig en mulighed for, at vand – ligesom vind – bliver en …

 

Med hav og vand overalt skal Danmark ruste sig til et forandret klima. Den udfordring er samtidig en mulighed for, at vand – ligesom vind – bliver en stor eksportsucces for Danmark. 

Det store udviklings‐ og vækstpotentiale inden for vand kræver samarbejde, og netop nu har netværkene for klimatilpasning i Danmark samlet sig for at skabe en koordineret indsats. Målet er at ruste de danske byer og landskaber til en fremtid, hvor klimaforandringer betyder vildere vejr og øget nedbør ‐ og samtidig sikre Danmark et nyt eksporteventyr.

Klimatilpasning er et vækstområde 

I Danmark handler klimatilpasning primært om at ruste vores byer og landskaber til at håndtere det forandrede klima. Herhjemme betyder det mere regn og kraftigere regnskyl – og periodevis tørke. Regnen får også grundvandet til at stige, og flere stormfloder vil sende mere vand ind over strande, havne, haver og huse.

“I Danmark har vi allerede rigtig mange gode eksempler på, hvordan vi kan planlægge vores byer og natur, så det sikrer os mod fx det vand, som klimaforandringerne fører med sig. Regioner og kommuner har engageret sig i det, og vi har mange firmaer, der nu har erfaring i at klimatilpasse og udføre gode løsninger”, forklarer Dorthe Selmer, der leder klimaprojektet Coast to Coast Climate Challenge i Region Midtjylland.

“Når vi nu har gode danske løsninger, skal vi også udnytte potentialet for, at danske virksomheder kan bringe disse løsninger til udlandet. Man kan sagtens sammenligne vækst og udvikling i vandbranchen med vindenergien i 00’erne. Industrien hjælper Danmark med klimatilpasninger, og det kan samtidig blive et eksporteventyr for branchen”, siger Frank Brodersen, der er formand for styregruppen i CALL (Climate Adaption Living Lab for Greater Copenhagen) og direktør for Samarbejder og Grøn vækst i HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab).

Eksportpotentiale på milliarder 

Erhvervspotentialet for vandbranchen som følge af klimaforandringerne på globalt plan er enormt ifølge Svend‐Erik Jepsen, fagleder for vand i DI:

“Håndtering af mere intens nedbør, perioder med tørke og andre effekter af klimaforandringer giver nye markedsmuligheder, som vi skal være klar til at udnytte.”

Samarbejdet mellem virksomheder, regioner, kommuner og forsyninger i Danmark er unik, og giver et solidt afsæt for en fremtidig eksport i milliardklassen, lyder det.

“Der er altså et potentiale for et vandeventyr. Men vi skal gribe det rigtigt an. Der bliver talt meget om C02‐reduktion. Det er godt, men vi skal også tale klimatilpasning. Ved at arbejde på begge vinkler kan vi hurtigere skabe større tryghed. Vi skal give klimatilpasning ekstra opmærksomhed både nationalt, regionalt og kommunalt – for det kræver samarbejde, politisk vilje, investeringer og de rigtige uddannelser”, siger Dorthe Selmer fra Region Midtjylland.

Netværk vil give Danmark førertrøjen 

Nu er en række netværk og partnerskaber, der arbejder med vand og klimatilpasning, gået sammen. Den fælles ambition er at danne en national kompetencenetværk for vand og klimatilpasning. På samme måde som der findes netværk inden for andre vigtige brancher.

Med i netværket er: 

 • CALL Copenhagen fra Region Hovedstaden
  (Climate Adaption Living Lab for Greater Copenhagen) 
 • KLIKOVAND fra Region Hovedstaden
  (KLIma, KOmmuner og VAND), der nu også er på vej ud til kommuner og forsyninger i Region Sjælland
 • Coast to Coast Climate Challenge fra Region Midtjylland
  (C2C CC), som også tæller 30 andre samarbejdspartnere, herunder en lang række kommuner
 • AquaGlobe, projekt knyttet til C2C CC og som skal accelerere aktiviteterne i C2C CC
 • Klimatorium, projekt knyttet til C2C CC og som skal accelerere aktiviteterne i C2C CC
 • Vand i Byer, landsdækkende vidensnetværk
 • INUNDO, landsdækkende vidensnetværk
 • CLEAN, landsdækkende vidensnetværk

“Sammen kan vi få samlet succesfulde projekter i en national sammenhæng, hvor vi på tværs af landet demonstrerer, formidler og udvikler klimatilpasningsløsninger til gavn for klimaberedte regioner, kommuner, grøn vækst og beskæftigelse”, siger Frank Brodersen.

da_DK