– Sig mig lige – hvilke problemer er der rent faktisk med klimaet? Kommer det mig ved? Påvirker det mig? Hvad kan jeg gøre? Der er mange spørgsmål og svar, når alle 1. g’ere på Lemvig Gymnasium fredag på nettet mødes med førende eksperter på klima og miljø til det første Klimahackathon kickoff – en dag, hvor mange vigtige emner bringes på banan.

Klimadagen er opvarmning til et større Klimahackathon i juni og har fokus på viden om klimaforhold, nytænkning og ideer til grøn omstilling på kort og lang sigt. Eksperterne kommer fra Kystdirektoratet, Niras, Klimatorium i Lemvig, VIA, Region Midt, Teknologirådet, CARE Danmark, Københavns Universitet og Lemvig Kommune.

På programmet er også tre unge voksne, der ud fra deres interesse for klimaet enten har valgt en politisk, en faglig eller en frivillig klimakarriere.

Viden og motivation

– De elever, vi har i gymnasiet i dag, tilhører en generation, der for alvor kommer til at mærke både klimaforandringer, men forhåbentlig også forandringer, som de selv skal være med til at skabe i kampen mod netop klimaforandringerne, siger Bo Larsen, rektor på Lemvig Gymnasium og fortsætter:

– Derfor er det vigtigt, at netop disse unge bliver bevidste om de utroligt mange faglige vinkler, der er på klimadagsordenen. Det er afgørende, at de bliver både motiverede og klædt på til at tage aktivt del i en udvikling mod en bæredygtig fremtid.

Gave til Klimatorium

Klimahackathon er en gave til Klimatorium, Danmarks internationale klimacenter, fra Kystdirektoratet, VIA, Region Midt og NIRAS, i forbindelse med Klimatoriums rejsegilde i marts 2020.

– Lemvig Gymnasium samarbejder med Klimatorium, Århus Universitet og ingeniøruddannelserne på VIA i Horsens om en studentereksamen med fokus på klimaet. For Klimatorium er samarbejdet med unge utrolig vigtigt. I alle vores projekter tager vi udgangspunkt i ’Quadruple Helix’ modellen, hvor vi sikrer, at vi inddrager fire segmenter; det private erhvervsliv, den offentlige sektor, universiteter og research plus civil samfundet. Netop civil befolkningen, og især de unge, er afgørende, siger Sarah Lund, projektleder ved Klimatorium, og fortsætter

– De unge er vores fremtidige arbejdskraft. De skal klædes rigtig på. Det er vigtigt for os at hjælpe med at skabe bedre dialog mellem unge og erhvervslivet og sikre, at vi formidler vores ofte meget tekniske projekter på et sprog, der er forståeligt for alle. Klimahackaton giver os en perfekt mulighed for at teste dette, når gymnasieelever lytter til eksperter og fagfolk. Vi håber, de bliver inspireret og motiveret til at lære mere.

Eksperter

Fredagens klimahackathon er en såkaldt Kick-off-dag, en opvarmningsdag, for at klæde elever på til den egentlige Klimahackathon i juni, hvor eleverne selv definerer og løser lokale klimadilemmaer. Der er særligt fokus på forskellige muligheder for uddannelse og karriere relateret til klimaet.

Blandt oplægsholderne er Signe Munk, folketingsmedlem og klima- og energiordfører for SF. Hun vil blandt andet fortælle om sin vej ind i en politik med klima som et vigtigt omdrejningspunkt. Energikoordinator Lis Ravn Sørensen fra Lemvig Kommune fortæller om Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord projektet.

NIRAS deltager med to oplæg. Charlotte Sinkbæk Schow vil berette om fremtidens klimaudfordringer og deres betydning for  byudvikling. Johan Harkjær Kristensen vil fortælle om bæredygtighed og FN´s Verdensmål med fokus på konkrete projekter.

De første klimastudenter i Danmark udklækkes fra Lemvig Gymnasium i 2023. De studerende vil som en del af en hel almindelig studentereksamen deltage i en række klimarelaterede undervisningsforløb.

 

da_DK