Der er mulighed for at se med på Live-streaming via dette link:

LIVE- STREAMING – tilgængeligt fra kl. 1700

Der er undervejs mulighed for at stille spørgsmål direkte til generalforsamlingen. Det skal ske på mail: jb@lvs-as.dk

—————————————————————————-

Der afholdes ordinær generalforsamling i Foreningen Klimatorium tirsdag den 25. maj kl. 17.00 i Klimatorium, Havnen 8, Lemvig.

Dagsorden er følgende:

  1. Valg af dirigent
  2.  Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3.  Regnskabsaflæggelse og godkendelse af årsrapport
  4.  Fastsættelse af kontingent
  5.  Behandling af indkomne forslag
  6.  Valg af revisor og en revisorsuppleant
  7.  Eventuelt

Klimatorium vil efter generalforsamlingen være vært ved en let anretning.

Grundet Covid19-restriktionerne er der begrænsninger på antallet af deltagere til generalforsamlingen. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet.  Til de, hvor der ikke er fysisk plads, fremsender vi link til at følge generalforsamlingen på nettet.

Tilmelding skal ske til Klimatorium på info@klimatorium.dk senest fredag den 21. maj 2021.

Der skal fremvises gyldig coronapas ved deltagelsen i generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. maj 2021 – eventuelle forslag sendes til info@klimatorium.dk.

 

Foreningen Klimatorium

 

Jørgen Nørby                               Lars Nørgård Holmegaard

Formand                                        Direktør

 

 

da_DK