Så er der generalforsamling i foreningen Klimatorium på Klimatorium, Havnen 8,Lemvig

Tirsdag d. 22. februar 2022 kl. 17.00

Klimatorium vil efter generalforsamlingen være vært ved en let anretning.

Tilmelding er nødvendig, og skal ske til Klimatorium på info@klimatorium.dk senest tirsdag den 8. februar 2022.

Grundet Covid19 kan vi være nødt til at begrænse deltagerantallet – tilmelding vil derfor ske efter først-til-mølle-princippet.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar 2022 – eventuelle forslag sendes til info@klimatorium.dk.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetæller

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af årsrapport

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Eventuelt

da_DK